Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Nếu tổ chức bạn đã bật cuộc gọi và hội nghị video, bạn có thể thực hiện cuộc gọi video trực diện với các liên hệ của mình.

Tùy thuộc vào cách đặt tùy chọn cuộc gọi VoIP, bạn có thể dùng Wi-Fi hoặc gói dữ liệu mạng di động khi thực hiện hoặc nhận cuộc gọi video. Để biết thêm thông tin, đi tới phần Điều chỉnh thiết đặt sử dụng dữ liệu của bạn .

Bạn muốn làm gì?

Bắt đầu cuộc gọi video

Để thực hiện cuộc gọi video, gõ nhẹ vào Liên hệ, tìm người trong danh sách Liên hệ hoặc nhập tên người đó vào hộp tìm kiếm. Khi bạn tìm liên hệ, hãy gõ nhẹ vào tên của họ, sau đó gõ nhẹ biểu tượng Video để bắt đầu cuộc gọi video.

Khi thực hiện cuộc gọi video, bạn có tùy chọn dùng camera trước hoặc sau. Nếu người nhận cuộc gọi không có camera hoặc chọn không bật video của họ, thì bạn sẽ không thể nhìn thấy video của họ, tuy nhiên bạn vẫn có thể nghe được họ nói. Người khác vẫn có thể nhìn thấy video của bạn ngay cả khi họ không bật video của mình.

Nhận cuộc gọi video

Gõ nhẹ Chấp nhận để chấp nhận cuộc gọi video đến.

Quản lý cuộc gọi video

Khi bạn đang trong cuộc gọi video, hãy gõ nhẹ vào Thêm (...) để thực hiện các thao tác sau:

 • Kết thúc Hội thoại để kết thúc cuộc gọi video.

 • Xem Thẻ Liên hệ để xem thẻ liên hệ của một người.

 • Gửi dưới dạng Email để gửi hội thoại của bạn trong email.

 • Hủy bỏ để hủy bỏ và thoát khỏi tùy chọn menu.

Gõ nhẹ vào biểu tượng Video rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Chuyển Camera để chuyển sang camera trước hoặc sau của iPhone.

 • Ngừng Video của tôi để tắt video của bạn nhưng vẫn xem được video của người khác.

 • Kết thúc Video để kết thúc video của mọi người phát cho bạn nhưng vẫn để âm thanh.

Bạn cũng có thể gõ nhẹ biểu tượng sau và thực hiện một trong những bước sau:

 • Giữ để giữ cuộc gọi, sau đó gõ nhẹ lại vào biểu tượng Giữ để tiếp tục cuộc gọi.

 • Loa để bật và tắt loa điện thoại.

 • Bàn phím số để sử dụng bàn phím số.

 • Tắt tiếng để tắt tiếng và mở tiếng của chính bạn.

 • IM để xem hoặc gửi IM đến những người trong cuộc gọi, sau đó gõ nhẹ vào biểu tượng Điện thoại để quay lại màn hình hội thoại âm thanh.

 • Kết thúc Hội thoại để kết thúc cuộc gọi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×