Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Nếu tổ chức bạn đã bật cuộc gọi và hội nghị video, bạn có thể thực hiện cuộc gọi video trực diện với các liên hệ của mình.

Tùy thuộc vào cách bạn đặt tùy chọn cuộc gọi VoIP của mình, khi bạn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi video, có thể dùng Wi-Fi hoặc gói dữ liệu mạng di động. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Quản lý Wi-Fi cho tùy chọn VoIP.

Bạn muốn làm gì?

Bắt đầu cuộc gọi video

Để thực hiện cuộc gọi video, hãy nhấn biểu tượng Liên hệ, biểu tượng thứ hai từ bên trái. Sau đó tìm người trong danh sách Liên hệ của bạn, hoặc nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm ở phía trên và nhập vào tên của họ vào hộp tìm kiếm. Khi bạn tìm liên hệ, hãy nhấn vào tên của họ, sau đó nhấn biểu tượng Video để bắt đầu cuộc gọi video.

Khi thực hiện cuộc gọi video, bạn có thể dùng camera trước hoặc sau của bạn. Nếu người nhận cuộc gọi không có camera hoặc chọn không bật video của họ, thì bạn sẽ không thể nhìn thấy video của họ, tuy nhiên bạn vẫn có thể nghe được họ nói. Người khác vẫn có thể nhìn thấy video của bạn ngay cả khi họ không bật video của mình.

Nhận cuộc gọi video

Vuốt vào Chấp nhận để chấp nhận cuộc gọi video đến.

Quản lý cuộc gọi video

Nhấn vào biểu tượng Video rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chuyển camera để chuyển sang camera trước hoặc sau.

  • Ngừng video của tôi để tắt video của bạn nhưng vẫn xem được video của người khác.

  • Kết thúc Video để kết thúc video của mọi người phát cho bạn nhưng vẫn để âm thanh.

Bạn cũng có thể nhấn biểu tượng sau và thực hiện một trong những bước sau:

  • Giữ để giữ cuộc gọi, sau đó gõ nhẹ lại vào biểu tượng Giữ để tiếp tục cuộc gọi.

  • Loa để bật và tắt loa điện thoại.

  • Bàn phím số để sử dụng bàn phím số.

  • Tắt tiếng để tắt tiếng của người khác và của chính bạn.

  • IM để xem hoặc gửi IM đến những người trong cuộc gọi, sau đó gõ nhẹ vào biểu tượng Điện thoại để quay lại màn hình hội thoại âm thanh.

  • Kết thúc để kết thúc cuộc gọi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×