Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Thay đổi cài đặt dịch của bạn trong Outlook.com và Outlook trên web

Khi bạn nhận được thông báo bằng ngôn ngữ khác, lời nhắc sẽ xuất hiện ở đầu thông báo hỏi liệu bạn có muốn dịch văn bản sang ngôn ngữ hiển thị đã chọn hay không. Nếu bạn không muốn dịch Outlook một số ngôn ngữ nhất định hoặc nếu bạn muốn Outlook không bao giờ dịch thư, bạn có thể thay đổi cài đặt dịch của mình.

Lưu ý: 

  • Outlook dịch thư chỉ khi bật dạng xem hội thoại. Để bật dạng xem hội thoại, hãy đi tới Thiết đặt Biểu tượng Cài đặtchọn một tùy chọn bên dưới Dạng xem hội thoại.

  • Outlook không dịch các thư có dưới 40 ký tự.

Thay đổi cài đặt dịch của bạn

  1. Ở đầu trang, chọn Cài đặt để Thiết đặt > tất cả cài đặt Outlook và >xử lý thư.

  2. Bên dưới Dịch, chọn một trong các tùy chọn sau:

    • Hỏi tôi trước khi dịch

    • Không bao giờ dịch

  3. Nếu bạn không muốn dịchOutlook ngôn ngữ nhất định, hãy chọn một ngôn ngữ trong menu thả xuống trong Không dịch các ngôn ngữ sau đây, rồi chọn Thêm.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Để nhận hỗ trợ trong Outlook.com, nhấp ở đây hoặc chọn  Biểu tượng trợ giúp Outlook.com trên thanh menu và nhập truy vấn của bạn. Nếu tự trợ giúp không giải quyết được sự cố của bạn, hãy cuộn xuống đến Vẫn cần trợ giúp? và chọn .

Để liên hệ với chúng tôi trong Outlook.com, bạn sẽ cần đăng nhập. Nếu bạn không thể đăng nhập, hãy bấm vào ở đây

Để được trợ giúp khác về tài khoản Microsoft và các gói đăng ký của bạn, hãy truy cập Trợ giúp Tài khoản & Thanh toán.

Biểu tượng ứng dụng Nhậ trợ giúp

Để nhận trợ giúp và khắc phục sự cố các sản phẩm và dịch vụ khác của Microsoft, hãy nhập sự cố của bạn tại đây

Đăng câu hỏi, theo dõi các cuộc thảo luận và chia sẻ kiến thức của bạn trong Cộng đồng Outlook.com.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×