Thay đổi mật khẩu trong Outlook.com

Mật khẩu Outlook.com của bạn giống mật khẩu Tài khoản Microsoft của bạn.

  1. Đi tới bảo mật tài khoản Microsoft, rồi chọn Bảo mật mật khẩu.

  2. Bạn có thể được nhắc xác minh danh tính của mình bằng mã bảo mật như một biện pháp bảo mật. Quyết định xem bạn muốn nhận mã bảo mật qua email hay điện thoại. Bạn sẽ được nhắc xác minh địa chỉ email hoặc bốn chữ số cuối trong số điện thoại của bạn, rồi chọn Gửi mã. Khi bạn nhận được mã, hãy nhập mã đó, rồi chọn Gửi.

    Mẹo: Nếu không thể nhận mã qua email hoặc điện thoại, bạn có thể nhập địa chỉ email khác với địa chỉ bạn đang cố gắng khôi phục. Đi đến trang Khôi phục tài khoản của bạn và làm theo lời nhắc.

  3. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn, nhập mật khẩu mới, rồi chọn Lưu.

Tôi không nhớ mật khẩu

Đi đến trang Khôi phục tài khoản của bạn và làm theo lời nhắc.

Tài khoản Outlook.com của tôi đã bị xâm phạm

Nếu bạn nghĩ tài khoản Outlook.com của mình đã bị xâm phạm, hãy xem mục Tài khoản Outlook.com của tôi đã bị xâm phạm.

Tài khoản Outlook.com của tôi đã bị chặn

Nếu tài khoản Outlook.com của bạn đã bị chặn, hãy xem mục Bỏ chặn tài khoản Outlook.com của tôi.

Xem thêm

Video: Thay đổi mật khẩu Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×