Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Office sử dụng ngôn ngữ nhập mặc định trong hệ điều hành Windows để xác định ngôn ngữ mặc định cho các chương trình Office. Ví dụ: nếu ngôn ngữ nhập mặc định cho hệ điều hành Windows là tiếng Nhật, ngôn ngữ mặc định cho tất cả các chương trình Office cũng là tiếng Nhật.

Quan trọng: 

 • Thông thường, KHÔNG cần thay đổi ngôn ngữ nhập của Windows để làm việc với nhiều ngôn ngữ trong Office. Có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu ngôn ngữ bằng cách thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Nếu bạn gặp sự cố với ngôn ngữ và bạn không chắc liệu bạn có muốn thay đổi ngôn ngữ trong Windows hay không, trước tiên, hãy đọc mục Khắc phục sự cố về kiểm tra chính tả và ngữ pháp ở nhiều ngôn ngữ.

Nếu bạn có đăng ký Microsoft 365 Family hoặc Personal hoặc gói mua một lần của Office 2016 và bạn muốn thay đổi vĩnh viễn ngôn ngữ cài đặt Office của mình, hãy xem mục Chọn hoặc thay đổi ngôn ngữ cài đặt Office cho một tùy chọn khác.

Thay đổi ngôn ngữ nhập mặc định cho Windows

 1. Từ menu Bắt đầu, tìm kiếm Panel Điều khiển, rồi mở Panel Điều khiển.

 2. Trong mục Đồng hồ, Ngôn ngữ và Khu vực, bấm vào mục Thay đổi cách thức nhập.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy mục Đồng hồ, Ngôn ngữ và Khu vực, hãy bấm vào Danh mục trong menu Xem theo ở đầu trang.

 3. Tùy chọn: Bấm vào Thêm ngôn ngữ để thêm ngôn ngữ mới. Chọn ngôn ngữ bạn muốn thêm, rồi bấm vào Thêm.

 4. Chọn ngôn ngữ của bạn, bấm Tùy chọn, rồi bấm vào Thêm cách thức nhập để thêm ngôn ngữ nhập bạn muốn. Ngôn ngữ nhập mặc định sẽ là ngôn ngữ đầu tiên trong danh sách ngôn ngữ của bạn.

 1. Bấm Bắt đầu > Panel Điều khiển.

 2. Dưới Đồng hồ, Ngôn ngữ và Khu vực, bấm Đổi bàn phím hoặc các phương pháp nhập liệu khác.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy mục Đồng hồ, Ngôn ngữ và Khu vực, hãy bấm vào Danh mục trong menu Xem theo ở đầu trang.

 3. Trong hộp thoại Khu vực và Ngôn ngữ, trên tab Bàn phím và Ngôn ngữ, bấm Đổi bàn phím.

 4. Trong hộp thoại Dịch vụ Văn bản và Ngôn ngữ Nhập , dưới ngôn ngữ nhập Mặc định, bấm ngôn ngữ bạn muốn sử dụng làm ngôn ngữ mặc định.

  Nếu ngôn ngữ bạn muốn sử dụng là ngôn ngữ nhập mặc định không được liệt kê, hãy hoàn thành từ Bước 5 đến 8.

 5. Dưới mục Dịch vụ được cài đặt, bấm Thêm.

 6. Mở rộng ngôn ngữ bạn muốn sử dụng làm ngôn ngữ nhập mặc định, rồi mở rộng Bàn phím.

 7. Chọn hộp kiểm cho bàn phím hoặc Trình Soạn Phương pháp Nhập liệu (IME) bạn muốn sử dụng, rồi bấm OK. Ngôn ngữ được thêm vào danh sách Ngôn ngữ nhập mặc định.

  Để xem trước bố trí bàn phím, hãy bấm Xem trước.

 8. Dưới Ngôn ngữ nhập Mặc định, bấm ngôn ngữ bạn muốn dùng làm ngôn ngữ mặc định.

Đầu Trang

 1. Bấm Bắt đầu > Panel Điều khiển.

 2. Dưới Đồng hồ, Ngôn ngữ và Khu vực, bấm Đổi bàn phím hoặc các phương pháp nhập liệu khác.

  Lưu ý: Trong Dạng xem Cổ điển, bấm đúp vào Tùy chọn Ngôn ngữ và Khu vực, rồi bấm tab Bàn phím và Ngôn ngữ.

 3. Trong hộp thoại Ngôn ngữ và Khu vực, trên tab Bàn phím và Ngôn ngữ, bấm Đổi bàn phím.

 4. Trong hộp thoại Dịch vụ Văn bản và Ngôn ngữ Nhập , dưới ngôn ngữ nhập Mặc định, bấm ngôn ngữ bạn muốn sử dụng làm ngôn ngữ mặc định.

  Nếu ngôn ngữ bạn muốn sử dụng là ngôn ngữ nhập mặc định không được liệt kê, hãy hoàn thành từ Bước 5 đến 8.

  Lưu ý: Ngôn ngữ mặc định bạn chọn sẽ được áp dụng cho tất cả các chương trình trên máy tính dùng thiết đặt này, bao gồm các chương trình từ công ty khác.

 5. Dưới mục Dịch vụ được cài đặt, bấm Thêm.

 6. Mở rộng ngôn ngữ bạn muốn sử dụng làm ngôn ngữ nhập mặc định, rồi mở rộng Bàn phím.

 7. Chọn hộp kiểm cho bàn phím hoặc Trình Soạn Phương pháp Nhập liệu (IME) bạn muốn sử dụng, rồi bấm OK. Ngôn ngữ được thêm vào danh sách Ngôn ngữ nhập mặc định.

  Để xem trước bố trí bàn phím, hãy bấm Xem trước.

 8. Dưới Ngôn ngữ nhập Mặc định, bấm ngôn ngữ bạn muốn dùng làm ngôn ngữ mặc định.

Đầu Trang

 1. Bấm vào Bắt đầu > Cài đặt > Panel Điều khiển.

 2. Bấm Tùy chọn Ngày, Thời gian và Khu vực rồi bấm Tùy chọn Ngôn ngữ và Khu vực.

  Lưu ý: Trong Dạng xem Cổ điển, bấm đúp vào Tùy chọn Ngôn ngữ và Khu vực.

 3. Trong hộp thoại Tùy chọn Ngôn ngữ và Khu vực, hãy bấm tab Ngôn ngữ, rồi dưới mục Dịch vụ văn bản và ngôn ngữ nhập, bấm Chi tiết.

 4. Trong hộp thoại Dịch vụ Văn bản và Ngôn ngữ Nhập , dưới ngôn ngữ nhập Mặc định, bấm ngôn ngữ bạn muốn sử dụng làm ngôn ngữ mặc định.

  Nếu ngôn ngữ bạn muốn sử dụng là ngôn ngữ nhập mặc định không được liệt kê, hãy hoàn thành từ Bước 5 đến 7.

  Lưu ý: Ngôn ngữ mặc định bạn chọn sẽ được áp dụng cho tất cả các chương trình trên máy tính dùng thiết đặt này, bao gồm các chương trình từ công ty khác.

 5. Dưới mục Dịch vụ được cài đặt, bấm Thêm.

 6. Trong hộp thoại Thêm Ngôn ngữ Nhập, hãy bấm ngôn ngữ bạn muốn từ danh sách Ngôn ngữ Nhập, rồi bấm OK.

 7. Dưới Ngôn ngữ nhập mặc định, bấm ngôn ngữ bạn muốn dùng như ngôn ngữ mặc định.

Đầu Trang

Xem thêm

Thêm ngôn ngữ hoặc đặt tùy chọn ngôn ngữ trong Office

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp bằng ngôn ngữ khác trong Office

Kích hoạt hoặc thay đổi ngôn ngữ bố trí bàn phím

Thay đổi hoặc đặt phông chữ mặc định trong Outlook

Thay đổi hoặc đặt phông chữ mặc định trong Word

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×