Thông thường Skype for Business cho Windows Phone sẽ không hiển thị nội dung cuộc họp hoặc nguồn cấp video của người dự trong khi đang họp trừ khi bạn có kết nối Wi-Fi. Nếu bạn tắt các tùy chọn này và không kết nối Wi-Fi, thì Skype for Business sẽ tìm cách sử dụng kết nối dữ liệu của bạn để hiển thị tính năng chia sẻ màn hình và video. Để thay đổi thiết đặt Wi-Fi của bạn:

  • Đi đến Thêm Nút thiết đặt khác ở cuối màn hình > Thiết đặt > Yêu cầu Wi-Fi cho Video hoặc Yêu cầu Wi-Fi cho Nội dung.

Quan trọng: Việc tắt một hoặc cả hai tùy chọn này có thể làm cho phí dữ liệu cao hơn, khó xem nội dung hoặc video được chia sẻ, hoặc cả hai.

Thiết đặt Thoại

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×