Mục lục
×
Thiết lập thiết bị và nhóm
Thiết lập thiết bị và nhóm

Thiết lập thiết bị cho Office 365

Hình ảnh thiết bị Surface Book

Ngoài việc thiết lập email, lịch và liên hệ trên PC hoặc máy Mac của bạn, bạn cũng có thể thiết lập chúng trên điện thoại của bạn với ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động.

Thiết lập email trên iPhone

 1. Trên iPhone, hãy đi đến App Store, tìm kiếm Outlookvà cài đặt ứng dụng Outlook.

 2. Đăng nhập bằng Apple ID của bạn, nếu được nhắc.

 3. Mở ứng dụng, hãy gõ nhẹ vào bắt đầuvà chọn để cho phép thông báo.

 4. Trên trang Thêm tài khoản , hãy nhập địa chỉ email Microsoft 365 của bạn, rồi nhấn vào Thêm tài khoản.

 5. Nhập mật khẩu của bạn, rồi gõ nhẹ vào đăng nhập.

 6. Tùy ý, bạn có thể thêm nhiều tài khoản, hoặc nhấn vào có thể sau này.

 7. Sau khi trượt thông qua chuyến tham quan có hướng dẫn, bạn sẽ thấy email, lịch và liên hệ của bạn trong ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động.

Thiết lập email trên điện thoại Android

 1. Trên điện thoại Android, hãy đi tới cửa hàng Play, tìm kiếm Outlookvà cài đặt ứng dụng Outlook.

 2. Mở ứng dụng và gõ nhẹ vào bắt đầu.

 3. Nhập địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365 của bạn, rồi gõ nhẹ vào đăng nhập.

 4. Tùy ý, bạn có thể thêm nhiều tài khoản, hoặc gõ nhẹ vào bỏ qua.

 5. Sau khi trượt thông qua chuyến tham quan có hướng dẫn, bạn sẽ thấy email, lịch và liên hệ của bạn trong ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động.

Thiết lập email trên Windows Phone

 1. Trên Windows Phone, trong danh sách ứng dụng, hãy đi đến thiết đặt, rồi gõ nhẹ vào email + tài khoản.

 2. Gõ nhẹ vào Thêm tài khoản.

 3. Trên trang Thêm một tài khoản , hãy gõ nhẹ vào Exchange. (Nhấn vào Outlook nếu bạn đang sử dụng Windows Phone 7 hoặc windows Phone 7,5.)

 4. Nhập địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365 của bạn, rồi gõ nhẹ vào đăng nhập.

 5. Windows Phone tự động đặt các thiết đặt tài khoản của bạn và đồng bộ hóa email, lịch và liên hệ của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×