Nếu bạn không có danh sách gửi thư để làm nguồn tên và địa chỉ cho phối thư, bạn có thể tạo trong Word.

Tạo danh sách phối thư mới

 1. Đi tới Tệp >Tài > Trống mới.

 2. Chọn Chọn người nhận > Nhập danh sách mới.

  Lệnh Nhập danh sách mới

 3. Trong hộp thoại Danh sách địa chỉ mới, nhập thông tin người nhận vào từng cột phù hợp. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng hộp thoại, hãy xem chỉnh sửa nguồn dữ liệu.

 4. Đối với mỗi bản ghi mới, hãy chọn Thêm Mới.

 5. Nếu bạn cần thêm cột, chẳng hạn như số đơn đặt hàng, hãy làm theo các bước sau:

  1. Trong hộp thoại Danh sách địa chỉ mới, chọn Tùy chỉnh cột.

   Để thêm cột tùy chỉnh vào danh sách thư của bạn, bấm vào nút Tùy chỉnh cột.
  2. Chọn Thêm.

   Hộp thoại Tùy chỉnh danh sách địa chỉ
  3. Nhập tên trường, rồi chọn OK.

   Sử dụng hộp thoại Thêm trường để thêm trường tùy chỉnh vào danh sách phối thư của bạn
  4. Lặp lại các bước b và c cho từng cột hoặc trường cần thêm.

 6. Sau khi bạn đã hoàn thành việc thêm tất cả những người bạn muốn vào danh sách, chọn OK.

 7. Trong hộp thoại Lưu danh sách địa chỉ, đặt tên cho tệp mới của bạn, rồi chọn Lưu.

Giờ đây, bạn có thể chèn trường phối thư vào tài liệu của mình. Để biết thêm thông tin, xem mục Chèn trường phối thư.

Tạo danh sách gửi thư trong Word

Có thể tạo danh sách gửi thư trong Word để gửi thư hàng loạt trong quá trình phối thư.

 1. Đi tới Tệp >Tài > Mới.

 2. Đi đến mục Gửi > chọn Người nhận > Tạo Danh sách Mới.

 3. Trong Chỉnh sửa trường danh sách,bạn sẽ thấy tập hợp các trường tự động mà Word cung cấp. Nếu bạn muốn có trường mới, hãy nhập tên vào tên Trường Mới để thêm vào danh sách.

 4. Sử dụng nút điều Nút Di chuyển Lên lên Nút Di chuyển Xuống để đặt lại vị trí trường

 5. Chọn Tạo.

 6. Trong hộp thoại Lưu, đặt tên cho danh sách và lưu danh sách đó.

 7. Trong chỉnh sửa mục nhậpdanh sách, nhập dữ liệu vào từng cột cho danh sách gửi thư.

 8. Đối với mỗi bản ghi mới, hãy chọn nút +. Để loại bỏ bản ghi, hãy đi tới bản ghi và nhấn nút -

 9. Sau khi bạn đã hoàn thành việc thêm tất cả những người bạn muốn vào danh sách, chọn OK.

Để sửa đổi sau danh sách, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đi tới hộp gửi > Chọn Người nhận.

 2. Chọn Sử dụng danh sách hiện có, chọn danh sách bạn đã tạo trước đó, rồi chọn Mở.

 3. Thêm hoặc sửa bản ghi trong hộp thoại Sửa Mục Nhập Danh sách.

Tạo danh sách gửi thư trong Word

Có thể tạo danh sách gửi thư trong Word để gửi thư hàng loạt trong quá trình phối thư.

 1. Trên menu Xem, chọn Bố trí In.

 2. Trên thanh công cụ Tiêu chuẩn, chọn Hộp Nút Tài liệu Mới.

  Bạn sử dụng tài liệu trống này để tạo nguồn dữ liệu.

 3. Trên menu Công cụ, chọn Trình quản lý Phối Thư.

 4. Dưới 1. Chọn Loại Tài liệu, chọn Create New, rồi chọn Form Letters.

 5. Dưới 2. Chọn Danh sách Người nhận, chọn Tải danh sách, rồi chọn Nguồn dữ liệu mới.

 6. Trong hộp Tên trường trong hàng tiêu đề, bấm vào bất kỳ tên trường nào bạn không muốn đưa vào nguồn dữ liệu, chọn Loại bỏ Tên Trường , rồi chọnOK.

 7. Nhập tên và chọn vị trí cho nguồn dữ liệu của bạn, rồi chọn Lưu.

  Hãy nhớ nơi bạn lưu nguồn dữ liệu. Bạn sẽ cần biết địa điểm này sau.

 8. Trong hộp thoại Biểu mẫu Dữ liệu, nhập dữ liệu cho một bản ghi dữ liệu (ví dụ: tên của người nhận trong Tên, họ trong Họ, địa chỉ đường trong Địa chỉ 1, v.v.).

  Lưu ý: Không nhập khoảng trống trong hộp bạn muốn bỏ trống.

 9. Sau khi bạn hoàn tất việc điền vào các hộp cho một bản ghi, hãy chọn Thêm Mới.

 10. Lặp lại bước 8 và 9 cho mỗi bản ghi mà bạn muốn nhập.

 11. Sau khi bạn thêm tất cả các bản ghi mình muốn, chọn OK.

  Mẹo: Để trở về hộp thoại Biểu mẫu Dữ liệu sau, trong Trình quản lý Phối Thư, dưới 2. Chọn Danh sách Người nhận, chọn Chỉnh sửa nguồn dữ Nút Sửa Nguồn Dữ liệu.

 12. Trên menu Tệp, chọn Đóng.

 13. Để lưu nguồn dữ liệu, hãy chọn Lưu.

 14. Để bỏ tài liệu trống đang mở, hãy chọn Không Lưu.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×