Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi nhận được cuộc gọi đến, bạn có thể trả lời hoặc từ chối cuộc gọi bằng cách bấm vào tùy chọn thích hợp trong cảnh báo cuộc gọi đến.

Bạn muốn làm gì?

Trả lời cuộc gọi

Để trả lời cuộc gọi đến, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Bấm vào vị trí bất kỳ bên trong cảnh báo cuộc gọi đến xuất hiện ở góc dưới bên phải màn hình của bạn.

 • Nếu phần mềm giao tiếp Microsoft Lync 2010 được thiết lập để sử dụng điện thoại bàn của bạn, hãy nhấc máy thu.

  Lưu ý:  Nếu bạn không trả lời cuộc gọi trước khi thông báo đóng lại, cuộc gọi sẽ được chuyển vào thư thoại, nếu thư thoại sẵn dùng. Để tìm hiểu cách xác định khoảng thời gian điện thoại sẽ đổ chuông trước khi chuyển vào thư thoại, hãy xem Đặt tùy chọn Chuyển tiếp Cuộc gọi.

Đầu trang

Trả lời cuộc gọi trong hội thoại IM

Có thể bạn đang có hội thoại nhắn tin tức thời (IM) với ai đó và họ quyết định thêm âm thanh bằng cách gọi cho bạn.

 • Trong cửa sổ Hội thoại, bấm Chấp nhận cuộc gọi.

Đầu trang

Chuyển hướng cuộc gọi đến một số thay thế hoặc đến thư thoại

Bạn có thể chuyển hướng cuộc gọi đến trên cơ sở cá nhân (trái ngược với thiết lập quy tắc chuyển tiếp cuộc gọi).

 • Trong cảnh báo cuộc gọi đến, hãy bấm Chuyển hướng, sau đó chọn một số thay thế hoặc Thư Thoại, nếu nó được cấu hình cho bạn.

Đầu trang

Trả lời cuộc gọi bằng tin nhắn tức thời

Có những lúc không thuận tiện để chấp nhận cuộc gọi thoại, ngay cả khi bạn muốn trò chuyện với người gọi. Ví dụ, bạn có thể đang trong một cuộc họp đột xuất với một người nào đó trong văn phòng của bạn. Nếu bạn có thư thoại, cho phép điện thoại đổ chuông sẽ gửi cuộc gọi đến thư thoại. Nhưng bạn cũng có thể trả lời cuộc gọi bằng tin nhắn tức thời, có thể là để cho biết rằng bạn sẽ gọi lại hoặc sẵn sàng sau đó trong ngày.

 1. Trong cảnh báo cuộc gọi đến, hãy bấm Chuyển hướng, rồi bấm Trả lời bằng Tin nhắn Tức thời.

 2. Gõ tin nhắn của bạn, rồi nhấn Enter.

Đầu trang

Từ chối cuộc gọi

Nếu bạn không muốn trả lời cuộc gọi đến, bạn có thể chọn từ chối cuộc gọi đó.

 • Trong cảnh báo cuộc gọi đến, hãy bấm Từ chối.

Nếu thư thoại được bật, khi bạn bấm Từ chối, cuộc gọi sẽ ngay lập tức được chuyển hướng đến thư thoại. Nếu bạn không trả lời nhưng không bấm Từ chối, cuộc gọi sẽ được chuyển hướng đến thư thoại khi nó ngừng đổ chuông hoặc nếu bạn không có thư thoại, cuộc gọi sẽ bị ngắt kết nối.

Đầu trang

Chuyển hướng cuộc gọi với tư cách là đại diện

Nếu bạn là đại diện cho người khác, chẳng hạn như người quản lý của bạn hoặc người khác, bạn có thể thay mặt họ thực hiện và nhận cuộc gọi. Cảnh báo cuộc gọi đến chỉ định rằng cuộc gọi dành cho người kia.

 • Khi bạn nhận được cảnh báo cuộc gọi đến thay mặt cho người quản lý của bạn, bạn có thể chuyển hướng cuộc gọi đến thư thoại của họ bằng cách bấm Chuyển hướng rồi bấm<Tên người quản lý> Thư Thoại.

Đầu trang

Trả lại cuộc gọi

Nếu bạn bị nhỡ một cuộc gọi hoặc muốn gọi lại cho ai đó, bạn có thể quay lại cuộc gọi bằng cách kiểm tra lịch sử hội thoại của bạn để gọi lại cho ai đó.

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Tất cả Chương trình, bấm Microsoft Lync, rồi bấm Microsoft Lync 2010.

 2. Trong cửa sổ chính của Lync, hãy bấm vào biểu tượng Hội thoại.

Biểu tượng Hội thoại

 1. Trong danh sách các hội thoại trước đây và hội thoại bị nhỡ, hãy trỏ tới một hội thoại, rồi bấm nút Gọi .

Gọi Liên hệ

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×