Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Microsoft 365 có một số tính năng hữu ích được hỗ trợ bởi các dịch vụ dựa trên nền tảng điện toán đám mây mà chúng tôi gọi là "trải nghiệm được kết nối", cung cấp chức năng cần thiết cho các tính năng đó. Chúng bao gồm:

Trải nghiệm phân tích nội dung của bạn

Đây là những trải nghiệm sử dụng nội dung Microsoft 365 của bạn để cung cấp đề xuất thiết kế, đề xuất chỉnh sửa, thông tin chuyên sâu về dữ liệu và các tính năng tương tự. PowerPoint Designer, Dictate và Translator là các ví dụ về loại trải nghiệm này. 

Ví dụ, nếu bạn yêu cầu chúng tôi dịch văn bản của bạn sang ngôn ngữ khác, chúng tôi sẽ phải gửi văn bản đó tới dịch vụ dịch được tự động hóa và nó sẽ tự động dịch văn bản của bạn thành ngôn ngữ được yêu cầu và gửi lại về cho bạn.

Lưu ý: Để có danh sách đầy đủ hơn về các trải nghiệm được kết nối này, hãy xem Trải nghiệm được kết nối trong Microsoft 365.

Trải nghiệm tải xuống nội dung trực tuyến

Đây là những trải nghiệm cho phép bạn tìm kiếm và tải xuống nội dung trực tuyến, bao gồm mẫu, hình ảnh, mô hình 3D, trợ giúp, video và tài liệu tham khảo của Microsoft 365 để cải thiện tài liệu của bạn. Các dạng dữ liệu phong phú của Excel hoặc thông tin thời tiết của Outlook là các ví dụ về loại trải nghiệm này.

Ví dụ, để cung cấp cho bạn dự báo thời tiết dành cho hai ngày tiếp theo, Outlook sẽ kết nối với Bing để truy xuất dữ liệu liên quan thời tiết.

Lưu ý: Để có danh sách đầy đủ hơn về các trải nghiệm được kết nối này, hãy xem Trải nghiệm được kết nối trong Microsoft 365.

Việc kiểm soát các trải nghiệm

Microsoft 365 bao gồm các trải nghiệm được kết nối này.  Nếu bạn muốn tắt các trải nghiệm này, hãy đi tới bất kỳ ứng dụng Microsoft 365 nào - chẳng hạn như Word, Excel hoặc PowerPoint - và đi tới Tệp> Tài khoản> Quản lý Thiết đặt (Trong Outlook, phần này nằm dưới Tài khoản Office). Tại đây, bạn có thể tắt hoặc bật một trong các mục (hoặc cả hai).  

Để biết thêm thông tin, hãy xem: Cài đặt quyền riêng tư của tài khoản.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng các Microsoft Copilot Pro, cài đặt về quyền riêng tư của bạn có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng của các tính năng của Copilot. Để biết thêm thông tin, hãy Copilot Pro: Các ứng dụng Microsoft 365 và quyền riêng tư của bạn.

Ngoài ra, có một thiết đặt có thể cho phép bạn tắt các trải nghiệm kết nối này, đồng thời cũng sẽ tắt luôn các các trải nghiệm kết nối khác, chẳng hạn như tài liệu đồng tác giả và dung lượng lưu trữ tệp trực tuyến. Lưu ý rằng nếu bạn sử dụng cài đặt này để tắt trải nghiệm được kết nối, một số chức năng dịch vụ Microsoft 365 sẽ vẫn khả dụng, chẳng hạn như đồng bộ hộp thư của bạn trong Outlook, cũng như một số lượng nhỏ các dịch vụ cần thiết đối với cách Microsoft 365 hoạt động và không thể bị vô hiệu hóa, ví dụ: dịch vụ cấp phép xác nhận rằng bạn được cấp phép đúng cách để sử dụng Microsoft 365. Trên máy Mac, các dịch vụ cần thiết này cũng bao gồm tính năng đồng bộ OneNote với OneDrive. Dữ liệu dịch vụ cần thiết về các dịch vụ này được thu thập và gửi đến Microsoft, bất kể mọi cài đặt khác mà bạn đã cấu hình.

Xem thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×