Trợ giúp dành cho Excel cho các phần bổ trợ dành cho Windows

Analysis ToolPak / Analysis ToolPak – VBA

Dùng Analysis ToolPak đối với các phân tích phức tạp, thống kê, chẳng hạn như hồi quy, tần suất, lấy mẫu và Kiểm tra z. Cũng có các các hàm VBA đặc biệt sẵn có để sử dụng với Analysis ToolPak.

Trợ giúp cho Analysis ToolPak / Analysis ToolPak VBA

Công cụ Tiền tệ Euro

Bổ trợ Công cụ Tiền tệ Euro cung cấp các công cụ để làm việc với euro và các đơn vị tiền tệ quốc gia của các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) đã áp dụng đồng euro.

Trợ giúp cho Công cụ Tiền tệ Euro

Bổ trợ dành cho Office cho Microsoft Dynamics AX

Sử dụng phần bổ trợ này để nhập dữ liệu vào Microsoft Dynamics AX hoặc xuất dữ liệu từ Microsoft Dynamics AX sang sổ làm việc Excel được nối kết tự động với các bảng trong Microsoft Dynamics AX. Bạn cũng có thể tạo các mẫu Excel để chia sẻ với các nhân viên khác.

Trợ giúp cho bổ trợ DYNAMICS AX

Power Map

Power Map là một công cụ trực quan hóa dữ liệu ba chiều (3-D) cho phép bạn xem thông tin theo nhiều cách mới. Bạn có thể tìm ra thông tin phân tích mà bạn có thể không xem được trong bảng và biểu đồ hai chiều (2-D) truyền thống.

Trợ giúp cho Power Map

Power Pivot

Sử dụng Power Pivot để thực hiện phân tích dữ liệu mạnh mẽ và tạo mô hình dữ liệu phức tạp. Với Power pivot, bạn có thể ngâm lên các lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, thực hiện phân tích thông tin nhanh chóng và chia sẻ những hiểu rõ dễ dàng.

Trợ giúp cho Power Pivot

Power Query

Dùng Power để Query dễ dàng khám phá và kết nối đến dữ liệu từ các nguồn dữ liệu công ty và công cộng. Điều này bao gồm khả năng tìm kiếm dữ liệu mới, cũng như các khả năng dễ dàng chuyển đổi và kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu để bạn có thể tiếp tục phân tích nó trong Excel.

Giới thiệu về Power query trong Excel

Power View

Power View là một trải nghiệm khám phá, ảo hóa và trình bày dữ liệu mang tính tương tác, hữu ích cho việc lập báo cáo không thể thức trực quan.

Trợ giúp cho Power View

Trình Updater của báo cáo QuickBooks

Sử dụng bổ trợ này để cập nhật các báo cáo QuickBooks đã lưu trong khi làm việc trong Excel.

Trợ giúp chohttp://support.quickbooks.intuit.com/support/pages/inproducthelp/Core/QB2K12/ContentPackage/ThirdParty/Excel/info_excel_update.htmlUpdater cho báo cáo

Bộ giải

Solver là một chương trình bổ trợ Excel mà bạn có thể sử dụng cho phân tích nếu-if. Sử dụng bộ giải để tìm một giá trị tối ưu (tối đa hoặc tối thiểu) cho một công thức trong một ô — được gọi là ô mục tiêu — chịu các ràng buộc hoặc giới hạn, trên các giá trị của các ô công thức khác trên một trang tính.

Trợ giúp cho Bộ giải

Chẩn đoán Bảng tính

Dùng bổ trợ Chẩn đoán Bảng tính để so sánh và phân tích các sổ làm việc, các trang tính riêng lẻ, các ô và nhiều nữa.

Trợ giúp cho Chẩn đoán Bảng tính

Cơ sở tổ chức nhóm (TFS) Add-In

Sử dụng phần bổ trợ nền tảng nhóm để thêm hoặc sửa đổi các mục hoạt động của nhóm từ bên trong Excel.

Trợ giúp cho các tiện ích nền tảng nhóm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×