Trợ giúp về Excel 2016 cho máy Mac

Bạn đang tìm kiếm thông tin nào đó không được liệt kê ở đây? Sử dụng Hộp tìm kiếm ở góc trên bên phải của cửa sổ này.

Những điều cần biết về Excel

Hướng dẫn nhanh Office 2016 cho máy Mac

Các bài viết trợ giúp

Tạo danh sách thả xuống

Định dạng điều kiện

In đầu đề trên mỗi trang

Sao chép công thức bằng cách kéo núm điều khiển điền

Đếm tần suất xuất hiện của một giá trị

Bồi dưỡng về VLOOKUP

Cố định ngăn

Kiến thức cơ bản về công thức

Phối và bỏ phối các ô trong Excel for Mac

Tất cả các hàm

Tài nguyên bổ sung

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×