Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tra cứu các giá trị trong danh sách dữ liệu

Giả sử bạn muốn tra cứu số điện thoại của nhân viên bằng cách sử dụng số huy hiệu của họ hoặc tỷ lệ hoa hồng chính xác cho số tiền bán hàng. Bạn tra cứu dữ liệu để tìm nhanh chóng và hiệu quả dữ liệu cụ thể trong danh sách và tự động xác minh rằng bạn đang sử dụng dữ liệu chính xác. Sau khi tra cứu dữ liệu, bạn có thể thực hiện tính toán hoặc hiển thị kết quả với các giá trị được trả về. Có một vài cách để tra cứu giá trị trong danh sách dữ liệu và hiển thị kết quả.

Bạn muốn làm gì?

Tra cứu giá trị theo chiều dọc trong danh sách bằng cách sử dụng kết quả khớp chính xác

Để thực hiện tác vụ này, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP hoặc kết hợp các hàm INDEX và MATCH.

Ví dụ về hàm VLOOKUP

=VLOOKUP (B3,B2:E7,2,FALSE)

Hàm VLOOKUP tìm Fontana ở cột đầu tiên (cột B) trong cột table_array B2:E7 và trả về Olivier từ cột thứ hai (cột C) của cột table_array.  False trả về kết quả khớp chính xác.

=VLOOKUP (102,A2:C7,2,FALSE)

Hàm VLOOKUP tìm kiếm kết quả khớp chính xác (FALSE) của họ cho 102 (lookup_value) ở cột thứ hai (cột B) trong dải ô A2:C7 và trả về Fontana.

Để biết thêm thông tin, hãy xem hàm VLOOKUP.

Ví dụ về INDEX và MATCH

Có thể sử dụng các hàm INDEX và MATCH để thay thế cho hàm VLOOKUP

Trong tiếng Anh đơn giản nó có nghĩa là:

=INDEX(Tôi muốn giá trị trả về từ C2:C10, giá trị đó sẽ MATCH(Kale, nằm ở đâu đó trong mảng B2:B10, trong đó giá trị trả về là giá trị đầu tiên tương ứng với Kale))

Công thức tìm kiếm giá trị đầu tiên trong C2:C10 tương ứng với Kale (trong B7) và trả về giá trị trong C7 (100), là giá trị đầu tiên khớp với Kale.

Để biết thêm thông tin, hãy xem hàm INDEXvà hàm MATCH.

Đầu Trang

Tra cứu các giá trị theo chiều dọc trong danh sách bằng cách sử dụng kết quả khớp tương đối

Để thực hiện điều này, hãy sử dụng hàm VLOOKUP.

Quan trọng:  Hãy đảm bảo rằng các giá trị trong hàng đầu tiên đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ về công thức VLOOKUP tìm kiếm kết quả khớp tương đối

Trong ví dụ ở trên, hàm VLOOKUP tìm tên của học viên có 6 tardies trong phạm vi A2:B7. Không có mục nhập nào cho 6 tardies trong bảng, vì vậy VLOOKUP sẽ tìm giá trị khớp cao nhất tiếp theo thấp hơn 6 và tìm giá trị 5, liên kết với tên Dave, và do đó trả về Dave.

Để biết thêm thông tin, hãy xem hàm VLOOKUP.

Đầu Trang

Tra cứu các giá trị theo chiều dọc trong danh sách có kích cỡ không xác định bằng cách sử dụng kết quả khớp chính xác

Để thực hiện tác vụ này, hãy sử dụng hàm OFFSET và MATCH.

Lưu ý: Sử dụng phương pháp này khi dữ liệu của bạn nằm trong phạm vi dữ liệu ngoài mà bạn làm mới mỗi ngày. Bạn biết giá nằm trong cột B nhưng bạn không biết máy chủ sẽ trả về bao nhiêu hàng dữ liệu và cột đầu tiên không được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Ví dụ về hàm OFFSET và MATCH

C1 là ô phía trên bên trái của phạm vi (còn được gọi là ô bắt đầu).

MATCH("Oranges",C2:C7,0) tìm Cam trong phạm vi C2:C7. Bạn không nên đưa ô bắt đầu vào dải ô.

1 là số cột ở bên phải ô bắt đầu có chứa giá trị trả về. Trong ví dụ của chúng tôi, giá trị trả về là từ cột D, Doanh số.

Đầu Trang

Tra cứu các giá trị theo chiều ngang trong danh sách bằng cách sử dụng kết quả khớp chính xác

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm HLOOKUP. Hãy xem ví dụ dưới đây:

Ví dụ về công thức HLOOKUP tìm kiếm kết quả khớp chính xác

Hàm HLOOKUP tra cứu cột Doanh số và trả về giá trị từ hàng 5 trong phạm vi đã xác định.

Để biết thêm thông tin, hãy xem hàm HLOOKUP.

Đầu Trang

Tra cứu các giá trị theo chiều ngang trong danh sách bằng cách sử dụng kết quả khớp tương đối

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm HLOOKUP.

Quan trọng:  Hãy đảm bảo rằng các giá trị trong hàng đầu tiên đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ về công thức HLOOKUP tìm kiếm kết quả khớp tương đối

Trong ví dụ ở trên, hàm HLOOKUP tìm kiếm giá trị 11000 ở hàng 3 trong phạm vi đã xác định. Nó không tìm thấy 11000 và do đó tìm kiếm giá trị lớn nhất tiếp theo nhỏ hơn 1100 và trả về 10543.

Để biết thêm thông tin, hãy xem hàm HLOOKUP.

Đầu Trang

Tạo công thức tra cứu với Trình hướng dẫn Tra cứu (Excel 2007 )

Lưu ý: Phần bổ trợ Trình hướng dẫn Tra cứu đã ngừng hoạt động Excel 2010. Chức năng này đã được thay thế bởi trình hướng dẫn hàm và các hàm Tra cứu và tham chiếu có sẵn (tham khảo).

Trong Excel 2007, Trình hướng dẫn Tra cứu sẽ tạo công thức tra cứu dựa trên dữ liệu trang tính có nhãn hàng và cột. Trình hướng dẫn Tra cứu giúp bạn tìm các giá trị khác trong một hàng khi bạn biết giá trị trong một cột và ngược lại. Trình hướng dẫn Tra cứu sử dụng hàm INDEX và MATCH trong các công thức mà trình hướng dẫn tra cứu tạo ra.

  1. Bấm vào một ô trong phạm vi.

  2. Trên tab Công thức , trong nhóm Giải pháp , bấm Tra cứu.

  3. Nếu lệnh Tra cứu không sẵn dùng thì bạn cần tải trình hướng dẫn Tra cứu bổ trợ trình.

    Cách tải chương trình Bổ trợ Trình hướng dẫn Tra cứu

  4. Bấm vào nút Microsoft Office Hình ảnh nút Office , bấm vào Tùy chọn Excel, rồi bấm vào thể loại Phần bổ trợ.

  5. Trong hộp Quản lý, bấm Bổ trợ Excel, rồi bấm Đến.

  6. Trong hộp thoại Bổ trợ sẵn dùng , chọn hộp kiểm bên cạnh Trình hướng dẫn Tra cứu, rồi bấm OK.

  7. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×