Khi sử dụng từ điển đồng nghĩa, bạn có thể tra cứu các từ đồng nghĩa (những từ khác nhau có cùng nghĩa) và từ ngữ nghĩa ngược lại).

Mẹo: Trong các phiên bản Word, PowerPoint và Outlook trên máy tính, bạn có thể xem danh sách nhanh các từ đồng nghĩa bằng cách bấm chuột phải vào một từ, rồi chọn Từ đồng nghĩa. Ứng Office Online của bạn không bao gồm trình tìm kiếm từ đồng nghĩa.

Word

 1. Bấm vào từ mà bạn muốn tra cứu trong tài liệu của mình.

 2. Trên tab Xem lại , hãy bấm Từ điển đồng nghĩa.

  Lệnh Từ điển đồng nghĩa trong công cụ Soát lỗi trên tab Xem lại.

 3. Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm thêm từ, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Để thay thế từ đã chọn bằng một trong các từ từ trong danh sách, hãy trỏ đến từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Chèn.

  • Để sao chép và dán một từ từ trong danh sách, hãy trỏ tới từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Sao chép. Sau đó, bạn có thể dán từ vào bất kỳ chỗ nào bạn muốn.

  • Để tra cứu các từ liên quan khác, hãy bấm vào một từ trong danh sách kết quả.

Mẹo: Bạn cũng có thể tra cứu từ trong từ điển đồng nghĩa của một ngôn ngữ khác. Ví dụ, nếu tài liệu của bạn viết bằng Tiếng Pháp và bạn muốn dùng từ đồng nghĩa, hãy làm như sau:

 • Trong Word 2007, bấm vào Tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn các tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong Word 2010 hoặc Word 2013, trên tab Xem lại , bấm vào Nghiên cứu. Bấm vào Tùy chọn Nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn các tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong Word 2016, trên tab Xem lại, bấm Từ điển đồng nghĩa. Ở cuối ngăn tác vụ Từ điển đồng nghĩa , chọn ngôn ngữ từ danh sách thả xuống.

 1. Bấm vào từ trong sổ làm việc mà bạn muốn tra cứu.

 2. Trên tab Xem lại , hãy bấm Từ điển đồng nghĩa.

  Từ điển đồng nghĩa trong Tab Xem lại của Ribbon Excel

 3. Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm thêm từ, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Để thay thế từ đã chọn bằng một trong các từ từ trong danh sách, hãy trỏ đến từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Chèn.

  • Để sao chép và dán một từ từ trong danh sách, hãy trỏ tới từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Sao chép. Sau đó, bạn có thể dán từ vào bất kỳ chỗ nào bạn muốn.

  • Để tra cứu các từ liên quan khác, hãy bấm vào một từ trong danh sách kết quả.

Mẹo: Bạn cũng có thể tra cứu từ trong từ điển đồng nghĩa của một ngôn ngữ khác. Ví dụ, nếu sổ làm việc của bạn viết bằng Tiếng Pháp và bạn muốn dùng từ đồng nghĩa, hãy làm như sau:

 • Trong Excel 2007, bấm vào Tùy chọn Nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong Excel 2010 hoặc Excel 2013, trên tab Xem lại, bấm vào Nghiên cứu. Bấm vào Tùy chọn Nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn các tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong Excel 2016, trên tab Xem lại, bấm Từ điển đồng nghĩa. Ở cuối ngăn tác vụ Từ điển đồng nghĩa , chọn ngôn ngữ từ danh sách thả xuống.

 1. Chọn từ mà bạn muốn tra cứu trong sổ ghi chép của mình.

 2. Trong OneNote 2007, trên menu Công cụ, bấm vào Nghiên cứu, rồi trong danh sách Tất cả Sách Tham khảo, bấm vào Từ điển đồng nghĩa.

  Ngăn tác vụ Nghiên cứu

  Trong OneNote 2010, trên tab Xem lại, bấm vào Nghiên cứu, rồi trong danh sách Tất cả Sách Tham khảo, bấm vào Từ điển đồng nghĩa.

  Tab Xem lại, nút Nghiên cứu

  Ngăn tác vụ Nghiên cứu

  Trong OneNote 2013 hoặc OneNote 2016, trên tab Xem lại, bấm Từ điển đồng nghĩa.

 3. Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm thêm từ, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Để thay thế từ đã chọn bằng một trong các từ từ trong danh sách, hãy trỏ đến từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Chèn.

  • Để sao chép và dán một từ từ trong danh sách, hãy trỏ tới từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Sao chép. Sau đó, bạn có thể dán từ vào bất kỳ chỗ nào bạn muốn.

  • Để tra cứu các từ liên quan khác, hãy bấm vào một từ trong danh sách kết quả.

Mẹo: Bạn cũng có thể tra cứu từ trong từ điển đồng nghĩa của một ngôn ngữ khác. Ví dụ, nếu văn bản của bạn viết bằng Tiếng Pháp và bạn muốn dùng từ đồng nghĩa, trên tab Xem lại, hãy bấm Nghiên cứu. Bấm vào Tùy chọn Nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn các tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 1. Bấm vào từ trong Outlook mục bạn muốn tra cứu.

 2. Trong Outlook 2007, trên tab Thư, trong nhóm Kiểm lỗi, bấm vào Soát chính tả, rồi bấm vào Từ điển đồng nghĩa.

  Trong Outlook 2010, Outlook 2013 hoặc 2016, Outlook 2016 vào tab Xem lại, rồi bấm từ điển đồng nghĩa.

  Biểu tượng Từ điển đồng nghĩa trong Ribbon Outlook

  Lưu ý: Trong Microsoft Outlook, ngăn tác vụ Từ điển đồng nghĩa hoặc Nghiên cứu sẵn dùng trong mọi mục Outlook mới -- chẳng hạn như thư hoặc mục lịch -- nhưng không sẵn dùng từ cửa sổ Outlook chính.

 3. Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm thêm từ, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Để thay thế từ đã chọn bằng một trong các từ từ trong danh sách, hãy trỏ đến từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Chèn.

  • Để sao chép và dán một từ từ trong danh sách, hãy trỏ tới từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Sao chép. Sau đó, bạn có thể dán từ vào bất kỳ chỗ nào bạn muốn.

  • Để tra cứu các từ liên quan khác, hãy bấm vào một từ trong danh sách kết quả.

Mẹo: Bạn cũng có thể tra cứu từ trong từ điển đồng nghĩa của một ngôn ngữ khác. Ví dụ, nếu văn bản của bạn viết bằng Tiếng Pháp và bạn muốn dùng từ đồng nghĩa, hãy làm như sau:

 • Trong Outlook 2007, bấm vào Tùy chọn Nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong Outlook 2010 hoặc Outlook 2013, trên tab Xem lại, bấm vào Nghiên cứu. Bấm vào Tùy chọn Nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn các tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong Outlook 2016, trên tab Xem lại, bấm Từ điển đồng nghĩa. Ở cuối ngăn tác vụ Từ điển đồng nghĩa , chọn ngôn ngữ từ danh sách thả xuống.

 1. Bấm vào từ trong bản trình bày mà bạn muốn tra cứu.

 2. Trên tab Xem lại , hãy bấm Từ điển đồng nghĩa.

  Từ điển đồng nghĩa trong tab Xem lại của Ribbon PowerPoint

 3. Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm thêm từ, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Để thay thế từ đã chọn bằng một trong các từ từ trong danh sách, hãy trỏ đến từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Chèn.

  • Để sao chép và dán một từ từ trong danh sách, hãy trỏ tới từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Sao chép. Sau đó, bạn có thể dán từ vào bất kỳ chỗ nào bạn muốn.

  • Để tra cứu các từ liên quan khác, hãy bấm vào một từ trong danh sách kết quả.

Mẹo: Bạn cũng có thể tra cứu từ trong từ điển đồng nghĩa của một ngôn ngữ khác. Ví dụ, nếu tài liệu của bạn viết bằng Tiếng Pháp và bạn muốn dùng từ đồng nghĩa, hãy làm như sau:

 • Trong PowerPoint 2007, bấm vào Tùy chọn Nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong PowerPoint 2010 hoặc PowerPoint 2013, trên tab Xem lại, bấm vào Nghiên cứu. Bấm vào Tùy chọn Nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn các tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong Outlook 2016, trên tab Xem lại, bấm Từ điển đồng nghĩa. Ở cuối ngăn tác vụ Từ điển đồng nghĩa , chọn ngôn ngữ từ danh sách thả xuống.

 1. Bấm vào từ trong ấn phẩm bạn muốn tra cứu.

  Trong Publisher 2007, trên menu Công cụ, bấm vào Nghiên cứu, rồi trong danh sách Tất cả Sách Tham khảo, bấm vào Từ điển đồng nghĩa.

  Ngăn tác vụ Nghiên cứu

  Trong Publisher 2010, trên tab Trang đầu, bấm vào Soát chính tả, rồi bấm từ điển đồng nghĩa.

  Lệnh menu Từ điển đồng nghĩa

  Trong Publisher 2013 hoặc Publisher 2016, trên tab Xem lại, bấm Từ điển đồng nghĩa.

 2. Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm thêm từ, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Để thay thế từ đã chọn bằng một trong các từ từ trong danh sách, hãy trỏ đến từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Chèn.

  • Để sao chép và dán một từ từ trong danh sách, hãy trỏ tới từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Sao chép. Sau đó, bạn có thể dán từ vào bất kỳ chỗ nào bạn muốn.

  • Để tra cứu các từ liên quan khác, hãy bấm vào một từ trong danh sách kết quả.

Mẹo: Bạn cũng có thể tra cứu từ trong từ điển đồng nghĩa của một ngôn ngữ khác. Ví dụ, nếu ấn phẩm của bạn viết bằng Tiếng Pháp và bạn muốn dùng từ đồng nghĩa, trên tab Xem lại, hãy bấm Nghiên cứu. Bấm vào Tùy chọn Nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn các tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 1. Bấm vào từ trong sơ đồ mà bạn muốn tra cứu.

 2. Trong Visio 2007, trên menu Công cụ, bấm vào Nghiên cứu, rồi trong danh sách Tất cả Sách Tham khảo, bấm vào Từ điển đồng nghĩa.

  Ngăn tác vụ Nghiên cứu

  Trong Visio 2010, Visio 2013 hoặc Visio 2016, trên tab Xem lại, bấm Từ điển đồng nghĩa.

  Từ điển đồng nghĩa trong tab Xem lại của Ribbon Visio

 3. Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm thêm từ, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Để thay thế từ đã chọn bằng một trong các từ từ trong danh sách, hãy trỏ đến từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Chèn.

  • Để sao chép và dán một từ từ trong danh sách, hãy trỏ tới từ đó, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Sao chép. Sau đó, bạn có thể dán từ vào bất kỳ chỗ nào bạn muốn.

  • Để tra cứu các từ liên quan khác, hãy bấm vào một từ trong danh sách kết quả.

Mẹo: Bạn cũng có thể tra cứu từ trong từ điển đồng nghĩa của một ngôn ngữ khác. Ví dụ, nếu sơ đồ của bạn viết bằng Tiếng Pháp và bạn muốn dùng từ đồng nghĩa, hãy làm như sau:

 • Trong Visio 2007, bấm vào Tùy chọn Nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong Visio 2010 hoặc Visio 2013, trên tab Xem lại, bấm vào Nghiên cứu. Bấm vào Tùy chọn Nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, rồi bên dưới Sách Tham khảo, chọn các tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong Visio/2016, trên tab Xem lại, bấm từ điển đồng nghĩa. Ở cuối ngăn tác vụ Từ điển đồng nghĩa , chọn ngôn ngữ từ danh sách thả xuống.

Chúng tôi luôn lắng nghe

Bài viết này được cập nhật gần nhất bởi Benvào 13/02/2018 nhờ có nhận xét của bạn. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích và đặc biệt là nếu bạn không thấy bài viết hữu ích, vui lòng sử dụng các điều khiển phản hồi bên dưới để cho chúng tôi biết cách chúng tôi có thể cải thiện bài viết.

Trình soạn thảo - trợ lý viết của

bạnKiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Office 2010 trở lênTự

này xảy ra với Hỗ trợ Tiếng Anh?

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×