Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý: các blog cổ điểnSharePoint đang bị ngừng hoạt động. Bắt đầu từ 18 tháng 1, 2020, tên mẫu trang blog cổ điển sẽ thay đổi thành "Blogs (đã ngừng hoạt động)". Bắt đầu từ ngày 17 tháng 7, 2020, khả năng tạo các site blog cổ điển mới thông qua giao diện người dùng sẽ bị tắt. Để có một lựa chọn thay thế cho blog cổ điển, hãy xem tạo blog với các trang liên lạc và các bài đăng tin tức.

Giúp người khuyết tật dễ truy nhập blog SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình với blog được tạo trong SharePoint Online

Lưu ý: 

  • Bắt đầu từ 18 tháng 1, 2020, người thuê sẽ không có khả năng tạo blog Delve mới.

  • Bắt đầu từ ngày 18 tháng 2, 2020, khả năng tạo các bài đăng mới hoặc sửa trong các blog Delve hiện có sẽ bị vô hiệu hóa.

  • Bắt đầu từ ngày 17 tháng 7, 2020, các blog delve hiện có sẽ bị xóa bỏ và xóa khỏi Delve hồ sơ.

Tạo và quản lý blog cá nhân

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×