Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy xem video ngắn này để tìm hiểu cách bạn có thể hiển thị toàn bộ màn hình nền hoặc chỉ một chương trình cho mọi người trong Cuộc Lync.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem bài viết Trợ giúp Chia sẻ màn hình nền hoặc một chương trình của bạn trong Lync.

Video khác trong khóa học này

Video này là một phần của khóa đào tạo có thể tải xuống được gọi là Lên lịch, gia nhập và tiến hành Cuộc họp Lync Office 365. Bạn cũng có thể xem các video này trực tuyến:

  1. Video: Lên lịch cuộc họp. Bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập cuộc Lync cuộc họp, cụ thể là bằng cách dùng Outlook, giống như cách bạn sử dụng nó để thiết lập các cuộc họp thông thường.

  2. Video: Gia nhập cuộc họp. Tìm hiểu các cách khác nhau để gia nhập một Cuộc họp Lync bất kể bạn đang ở đâu.

  3. Video: Chia sẻ màn hình nền hoặc chương trình của bạn. (Bạn đang ở đây!) Hãy xem các bước để hiển thị toàn bộ màn hình nền hoặc một chương trình của bạn cho những người dự cuộc họp khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×