Chủ đề liên quan
×
Giới thiệu về Mục lục (TOC)
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.
Giới thiệu về Mục lục (TOC)

Giới thiệu về Mục lục

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Cuộc nói chuyện video này về các mục lục tự động. Trước tiên, hãy đi qua tài liệu của bạn và thêm đầu đề với kiểu đầu đề bất kỳ khi nào bạn muốn có mục nhập mục lục. Sau đó, chèn một bảng nội dung tự động và cập nhật nó tự động bất cứ khi nào bạn thực hiện thay đổi.

Tạo mục lục

  1. Trước tiên, áp dụng kiểu đầu đề – đầu đề 1 và đầu đề 2, ví dụ – cho văn bản bạn muốn đưa vào mục lục. Chọn văn bản, bấm vào trangđầu, rồi di chuyển con trỏ qua các đầu đề khác nhau trong bộ sưu tập kiểu . Lưu ý khi bạn tạm dừng trên mỗi kiểu, văn bản của bạn sẽ thay đổi để bạn có thể thấy văn bản sẽ trông như thế nào trong tài liệu. Bấm vào một bạn muốn.

  2. Bấm vào nơi bạn muốn chèn mục lục – thường là ở gần phần đầu tài liệu.

  3. Bấm vào tham chiếu > mục lục rồi chọn một bảng tự động từ bộ sưu tập kiểu.

Cập nhật mục lục

  • Để cập nhật mục lục được tạo tự động từ kiểu đầu đề, hãy bấm tham chiếu > Cập Nhật bảng. Bạn có thể chọn Cập nhật các số tranghoặc Cập Nhật toàn bộ bảng nếu bạn muốn cập nhật số trang và văn bản.

Định dạng văn bản

Để thay đổi định dạng của văn bản trong mục lục, hãy thay đổi kiểu cho từng mức trong mục lục.

  1. Bấm vào tham chiếu > mục lục > mục lục tùy chỉnh.

  2. Trong hộp thoại Mục Lục, bấm Sửa đổi. Nếu nút Sửa đổi xám mờ, hãy đổi Định dạng thành Từ mẫu.

  3. Trong danh sách Kiểu, hãy bấm vào mức bạn muốn thay đổi rồi bấm Sửa đổi.

  4. Trong hộp thoại Sửa đổi Kiểu, hãy thực hiện các thay đổi định dạng bạn muốn rồi bấm OK.

  5. Lặp lại bước 3 và 4 cho tất cả các mức bạn muốn hiển thị trong mục lục.

Word sẽ nhớ những tùy chỉnh này mỗi lần bạn Cập Nhật mục lục (tham chiếu > bảng Cập Nhật).

Bạn muốn xem thêm?

Tạo mục lục

Định dạng hoặc tùy chỉnh mục lục

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×