Chủ đề liên quan
×
OneNote trên thiết bị di động
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
OneNote trên thiết bị di động

OneNote for Android

Gây ấn tượng mạnh bằng Thông báo

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Hãy dùng thử!

Với OneNote trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, ghi chú của bạn có thể đi bất cứ nơi nào bạn đi.

Tải ứng dụng OneNote

  1. Gõ nhẹ vào Play Store.

  2. Tìm kiếm Microsoft OneNote.

  3. Gõ nhẹ vào Cài đặt. Ứng dụng xuất hiện trên màn hình Trang chủ của bạn khi cài đặt xong.

Mở ứng dụng OneNote lần đầu tiên

  1. Gõ nhẹ vào OneNote.

  2. Gõ nhẹ đăng nhập và nhập email công ty hoặc trường học của bạn, sau đó gõ nhẹ vào tiếp.

  3. Nhập mật khẩu của bạn, rồi gõ nhẹ vào đăng nhập.

Mở sổ ghi chép khác

  • Gõ nhẹ vào sổ ghi chép khác, hoặc gõ nhẹ vào + sổ ghi chép để tạo mới.

Bắt đầu ghi chú

  1. Chọn phần và trang hiện có.

  2. Gõ nhẹ vào vị trí bất kỳ trên trang để nhập ghi chú hoặc vẽ một.

Bạn muốn thêm nữa?

Các tính năng chính của OneNote for Android

Các gói Microsoft 365 bao gồm OneNote for Android

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×