Chủ đề liên quan
×
OneNote trên thiết bị di động
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
OneNote trên thiết bị di động

OneNote for Android

Gây ấn tượng mạnh bằng Thông báo

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Hãy dùng thử!

Với OneNote trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, ghi chú của bạn có thể đi bất cứ nơi nào bạn đi.

Tải ứng dụng OneNote

  1. Gõ nhẹ vào Play Store.

  2. Tìm kiếm Microsoft OneNote.

  3. Gõ nhẹ vào Cài đặt. Ứng dụng xuất hiện trên màn hình Trang chủ của bạn khi cài đặt xong.

Mở ứng dụng OneNote lần đầu tiên

  1. Gõ nhẹ vào OneNote.

  2. Gõ nhẹ đăng nhập và nhập email công ty hoặc trường học của bạn, sau đó gõ nhẹ vào tiếp.

  3. Nhập mật khẩu của bạn, rồi gõ nhẹ vào đăng nhập.

Mở sổ ghi chép khác

  • Gõ nhẹ vào sổ ghi chép khác, hoặc gõ nhẹ vào + sổ ghi chép để tạo mới.

Bắt đầu ghi chú

  1. Chọn phần và trang hiện có.

  2. Gõ nhẹ vào vị trí bất kỳ trên trang để nhập ghi chú hoặc vẽ một.

Bạn muốn thêm nữa?

Các tính năng chính của OneNote for Android

Các gói Microsoft 365 bao gồm OneNote for Android

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×