Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Để mở rộng nội dung qua nhiều hàng hoặc cột trong một bảng, hãy phối các ô để tạo một ô lớn hơn. Hoặc tách ô thành các ô nhỏ hơn.

Phối ô

  1. Chọn các ô bạn muốn phối.

  2. Chọn Bố > phối ô.

    Để bỏ phối ô, hãy chọn các ô, rồi chọn Bỏ phối Ô.

    Lưu ý: Trong Excel, hãy chọn các ô bạn muốn, rồi chọn Phối & Giữa. Để bỏ phối ô, hãy chọn các ô, rồi chọn Bỏ phối Ô.

Tách ô

  1. Chọn ô bạn muốn tách.

  2. Chọn Bố >Tách Ô.

  3. Nhập số cột hoặc hàng mà bạn muốn tách ô đã chọn vào, rồi chọn OK.

Bạn muốn xem thêm?

Phối hoặc tách ô trong bảng

Đào tạo về Word

Đào tạo về PowerPoint

Đào tạo về Excel

Đào tạo về Outlook

Tuy nhiên, bạn có thể phối hoặc tách các ô trong bảng để sắp xếp bảng tốt hơn.

Ví dụ, để đặt Doanh số Hàng tháng làm tiêu đề cho tất cả các tháng thay vì cho một cột duy nhất.

Chọn các ô bạn muốn kết hợp.

Chọn Bố trí, rồi Phối Ô.

Và căn giữa tiêu đề, Doanh số Hàng tháng.

Để thêm đầu đề doanh số hàng quý, hãy chọn hàng tiêu đề, rồi chọn Tách Ô.

Để có một cột cho quý 1 và một cột cho quý 2, hãy để số cột là 2 và chọn OK.

Và thêm văn bản tiêu đề của bạn: "Doanh số Q1" và "Doanh số Q2"

Trong Excel, bạn không thể phối các ô trong bảng, nhưng bạn có thể trong bảng tính.

Để đặt Doanh số Hàng tháng làm tiêu đề cho tất cả các tháng, hãy chọn các ô bạn muốn phối, rồi trong Trang đầu, chọn Phối & Tâm. Khi bạn phối các ô, bạn sẽ mất mọi dữ liệu trong ô thứ hai.

Để bỏ phối chúng, hãy chọn Bỏ phối Ô.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×