Chủ đề liên quan
×
Sử dụng các quy tắc để quản lý email
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng các quy tắc để quản lý email

Sử dụng các quy tắc để quản lý email

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Duy trì tình trạng sắp xếp gọn gàng trong Outlook 2013 bằng cách tạo các quy tắc tự động hành động khi có thư đến hoặc thư gửi đi đáp ứng các điều kiện bạn xác định.

Quy tắc giúp bạn quản lý thư email như thế nào

Các quy tắc giúp giảm việc lưu trữ theo cách thủ công hoặc thực hiện cùng một hành động khi có thư tương tự đến. Không giống như Bước Nhanh,các quy tắc thường được bật và chạy tự động. Ví dụ, khi một thư được nhận từ một người cụ thể, thư đó sẽ tự động được chuyển vào thư mục mà bạn chỉ định.

Trình hướng dẫn Quy tắc giúp bạn thiết kế quy tắc để quản lý thư. Các quy tắc được chia thành một trong hai thể loại — tổ chức và thông báo.

Trình hướng dẫn Quy tắc bao gồm các mẫu cho các quy tắc được sử dụng thường xuyên nhất, trong đó bao gồm:

  • Luôn sắp xếp ngăn xếp    Các quy tắc này giúp bạn lưu trữ và theo dõi thư. Ví dụ, bạn có thể tạo một quy tắc cho thư từ một người gửi cụ thể, chẳng hạn như Anne Weiler, với từ "doanh số" trong dòng Chủ đề, được gắn cờ để theo dõi, được phân loại là Doanh số và được di chuyển đến thư mục có tên Doanh số của Anne.

  • Luôn Cập nhật    Các quy tắc này thông báo cho bạn theo cách nào đó khi bạn nhận được một thư cụ thể. Ví dụ: bạn có thể tạo quy tắc tự động gửi thư đến thiết bị di động khi bạn nhận được tin nhắn từ thành viên gia đình.

  • Bắt đầu từ quy tắc trống    Đây là các quy tắc mà bạn tạo mà không cần đến sự trợ giúp của mẫu quy tắc và bạn có thể tùy chỉnh hoàn toàn.

Bạn muốn xem thêm?

Quản lý email bằng các quy tắc

Sửa quy tắc trong Outlook

Nhập hoặc xuất bộ quy tắc

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×