Bạn có thể nhập hoặc xuất các quy tắc cho thư Outlook để những thư khác có thể sử dụng những quy tắc đó. Khi bạn nhập quy tắc vào tài khoản Outlook, các quy tắc đó sẽ được thêm vào cuối danh sách quy tắc hiện có. Bạn chỉ có thể nhập từng bộ quy tắc một lần. Khi bạn xuất quy tắc, các quy tắc sẽ được lưu thành tệp có phần mở rộng .rwz. Loại tệp này chỉ có thể được mở và sử dụng trong Outlook.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng quy tắc trong Outlook, hãy xem mục Quản lý thư email bằng cách sử dụng quy tắc.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Quản lý Quy tắc & Cảnh báo.

 3. Bấm Tùy chọn.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nhập quy tắc   

   1. Bấm vào Nhập quy tắc.

   2. Chọn tệp quy tắc bạn muốn nhập.

    Nếu bạn muốn nhập tệp chứa quy tắc khác với các quy tắc trong Trình hướng dẫn Quy tắc và Cảnh báo, chẳng hạn như quy tắc tương thích với phiên bản Microsoft Outlook trước đây, hãy bấm vào kiểu tệp trong danh sách Tệp theo kiểu.

   3. Bấm Mở.

  • Xuất quy tắc   

   1. Bấm vào Xuất quy tắc.

   2. Chọn thư mục bạn muốn lưu tệp quy tắc, sau đó trong hộp Tên Tệp, hãy nhập tên cho bộ quy tắc bạn muốn xuất.

   3. Nếu bạn muốn xuất tệp chỉ chứa những quy tắc tương thích với phiên bản Microsoft Outlook trước đây, trong danh sách Lưu dưới dạng, hãy chọn một trong các mục sau:

    • Quy tắc Trình hướng dẫn Quy tắc Tương thích với Outlook 2002

    • Quy tắc Trình hướng dẫn Quy tắc Tương thích với Outlook 2000

    • Quy tắc Trình hướng dẫn Quy tắc Tương thích với Outlook 98

   4. Bấm Lưu.

    Mẹo: Bạn có thể tạo bản sao lưu các quy tắc của mình bằng cách sử dụng quy trình này.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×