Mục lục
×
Thêm đầu trang và chân trang vào bản trình bày
Thêm đầu trang và chân trang vào bản trình bày

Chỉnh sửa đầu trang và chân trang

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Để định dạng các vấn đề liên quan đến diện mạo, kích cỡ hoặc vị trí của đầu trang và chân trang, hãy sửa trang chiếu cái.

Thay đổi chân trang

  1. Bấm dạng xem > thườngvà bấm vào trang chiếu bạn muốn thay đổi. Để chọn nhiều trang chiếu, hãy bấm vào trang chiếu đầu tiên bạn muốn thay đổi, rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn bấm vào trang chiếu khác.

  2. Bấm Chèn > Đầu trang & Chân trang.

  3. Bấm tab Trang chiếu, thực hiện những thay đổi mong muốn, rồi bấm Áp dụng để áp dụng thay đổi cho các trang chiếu đã chọn, hoặc bấm Áp dụng cho Tất cả để áp dụng thay đổi cho tất cả các trang chiếu.

    Nếu bạn không muốn chân trang xuất hiện trong trang chiếu tiêu đề, hãy chọn hộp Không hiện trên trang chiếu tiêu đề.

Bạn muốn thêm nữa?

Thao tác với bản phân phát cái

In trang chiếu, ghi chú hoặc bản phân phát

Sử dụng trang chiếu cái để tùy chỉnh bản trình bày

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×