Mục lục
×
Bắt đầu với Skype for Business
Bắt đầu với Skype for Business

Skype for Business là gì?

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Skype for Business cho phép bạn kết nối với đồng nghiệp hoặc đối tác kinh doanh trong công ty của mình hoặc trên khắp thế giới.

  • Bắt đầu cuộc hội thoại bằng IM, cuộc gọi thoại hoặc cuộc gọi video.

  • Xem khi nào liên hệ của bạn có mặt trực tuyến, đang họp hoặc đang trình bày.

  • Đặt độ bảo mật mạnh vượt trội cho cuộc họp.

  • Phát rộng trực tuyến tới đông đảo người xem.

  • Trình bày màn hình của bạn trong khi họp hoặc cung cấp quyền điều khiển cho người khác.

  • Sử dụng Skype for Business trong các chương trình Office khác để trò chuyện, gọi hoặc tham gia họp với một thao tác bấm chuột.

Bạn muốn xem thêm?

Hướng dẫn nhanh về Skype for Business

Tôi có Skype hay Skype for Business không?

Đào tạo về Excel

Đào tạo về Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×