Chủ đề liên quan
×
Bắt đầu với Skype for Business
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Bắt đầu với Skype for Business

Tải xuống và cài đặt

Gây ấn tượng mạnh bằng Thông báo

Nếu bạn không có Skype for Business đã được cài đặt, bạn có thể tải xuống và cài đặt nó từ trang chủ Microsoft 365 của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft 365 của bạn tại Office.com.

 2. Bấm vào biểu tượng thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt ở góc phải màn hình của bạn.

 3. Chọn liên kết Microsoft 365 bên dưới thiết đặt ứng dụng của tôi.

 4. Chọn Phần mềm.

 5. Bấm vào liên kết Skype for Business ở cột bên trái:

  • Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn

  • Chọn phiên bản khớp với các chương trình Office của bạn

  • Bấm cài đặt để tải Skype dành cho doanh nghiệp

   Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy Skype for Business được liệt kê, hãy kiểm tra với người quản trị của bạn hoặc cài đặt Skype for Business với các ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp.

  • Chọn chạy để bắt đầu tải xuống

  • Bấm để xác nhận

 6. Nếu Skype for Business được đính kèm với các chương trình Microsoft 365 của bạn:

  • Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn

  • Chọn phiên bản khớp với các chương trình Office của bạn

  • Bấm cài đặt để tải Skype dành cho doanh nghiệp

  • Chọn chạy để bắt đầu tải xuống

  • Bấm để xác nhận

 7. Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, hãy đóng hộp trình cài đặt và khởi chạy Skype for Business.

Bạn muốn thêm nữa?

Cài đặt Skype for Business trên PC

Cài đặt Skype for Business với các ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp

Đào tạo về Excel

Đào tạo về Outlook

Tải xuống và cài đặt Skype for Business ngay từ trang chủ Microsoft 365 của bạn.

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft 365 của bạn tại Office.com.

Sau khi đăng nhập, hãy bấm vào biểu tượng thiết đặt ở góc trên bên phải.

Chọn liên kết Microsoft 365 bên dưới thiết đặt ứng dụng của tôi.

Rồi chọn phần mềm.

Những gì bạn nhìn thấy kế tiếp tùy thuộc vào kế hoạch Microsoft 365 của bạn.

Nếu bạn thấy trang này, hãy chọn Skype for Business ở bên trái,

chọn ngôn ngữ của bạn và phiên bản khớp với các chương trình Office khác của bạn.

Nếu bạn không biết mình có phiên bản nào, hãy giữ mặc định.

Sau đó bấm nút cài đặt .

Bạn sẽ thấy trang này nếu Skype for Business được đính kèm với các chương trình Microsoft 365 khác.

Bấm cài đặt để tải Skype dành cho doanh nghiệp,

chọn chạy để bắt đầu tải xuống,

rồi bấm trên màn hình sau đây.

Một hộp trình cài đặt xuất hiện bằng một thông báo rằng nó đang chuẩn bị Office — nhưng chỉ cài đặt Skype for Business.

Quá trình cài đặt đã hoàn tất. Đóng hộp trình cài đặt và khởi chạy chương trình.

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để đăng nhập vào Skype for Business lần đầu tiên!

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×