Chủ đề liên quan
×
Tạo báo cáo
Tạo báo cáo

Tạo báo cáo cơ bản

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Lưu ý: Thông tin trên trang này chỉ áp dụng cho cơ sở dữ liệu Access trên máy tính. Các ứng dụng Access trên web không hỗ trợ báo cáo.

Trước khi bạn chia sẻ cơ sở dữ liệu của mình với người khác, hãy đặt thông tin theo định dạng dễ hiểu. Xem, định dạng và tóm tắt thông tin trong cơ sở dữ liệu của bạn bằng báo cáo.

  1. Trong ngăn Dẫn hướng, hãy chọn một nguồn bản ghi.
    Nguồn bản ghi của một báo cáo có thể là một bảng hoặc một truy vấn có tên. Tệp phải chứa tất cả các hàng và cột dữ liệu mà bạn muốn đưa vào báo cáo.

  2. Trên tab Tạo, chọn công cụ báo cáo bạn muốn sử dụng, rồi để tạo báo cáo, hãy làm theo mọi hướng dẫn.

Công cụ Báo cáo

Mô tả

Báo cáo

Tạo một báo cáo dạng bảng đơn giản có chứa tất cả các trường trong nguồn bản ghi bạn đã chọn trong ngăn Dẫn hướng.

Thiết kế Báo cáo

Mở một báo cáo trống ở dạng xem Thiết kế, rồi thêm các trường và điều khiển bạn cần.

Báo cáo Trống

Mở một báo cáo trống ở dạng xem Bố trí, rồi chọn các trường cần thêm từ Danh sách Trường.

Trình hướng dẫn Báo cáo

Làm theo hướng dẫn để xác định các trường, mức độ nhóm và sắp xếp cũng như các tùy chọn bố trí.

Nhãn

Chọn kích cỡ nhãn tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh mà bạn muốn đưa vào báo cáo và cách bạn muốn sắp xếp các trường đó.

Thêm nhóm, sắp xếp hoặc tổng cộng vào các trường trong báo cáo

  1. Trong Cửa sổ Thiết kế, hãy mở báo cáo.

  2. Nếu ngăn Nhóm, Sắp xếp và Tổng cộng chưa được mở, trên tab Thiết kế, hãy chọn Nhóm và & xếp.

  3. Chọn Thêm nhóm hoặc Thêm sắp xếp, rồi chọn trường bạn muốn nhóm hoặc sắp xếp.

  4. Để đặt thêm tùy chọn và thêm tổng cộng, trên một đường nhóm hoặc sắp xếp, hãy chọn Thêm.

Bạn muốn xem thêm?

Tạo một báo cáo gộp nhóm hoặc tóm tắt

Đào tạo về Excel

Đào tạo về Outlook

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×