Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bấm vào con trỏ trong bảng để điểm điều khiển di chuyển bảng xuất hiện bên ngoài góc trên bên trái, bấm vào tay cầm di chuyển bảng và nhấn phím Backspace.

Bảng hiển thị núm điều khiển di chuyển của bảng.

Nếu bạn đang sử dụng Word và điều khiển di chuyển bảng không xuất hiện, có thể tài liệu không ở trong dạng xem Bố trí In. Để chuyển sang dạng xem Bố trí In, bấm nút Bố trí In ở phía dưới bên phải của cửa sổ Word.

Biểu tượng chỉ báo dạng xem Bố trí In.

Để biết thông tin về cách chỉ xóa một phần của bảng, hãy xem Xóa ô, cột hoặc hàng trong bảng.

Xóa nội dung của bảng

Để xóa thông tin nằm trong bảng, chọn phần đó của bảng, rồi nhấn phím Delete. Các hàng và cột vẫn giữ nguyên cùng với mọi định dạng nhưng tất cả nội dung sẽ biến mất.

Những thao tác khác bạn có thể thực hiện với bảng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×