Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bấm vào con trỏ của bạn trong bảng để núm điều khiển di chuyển bảng xuất hiện bên ngoài góc trên bên trái, bấm vào núm điều khiển di chuyển bảng và nhấn phím Backspace .

Bảng hiển thị núm điều khiển di chuyển của bảng.

Nếu bạn đang sử dụng Word và núm điều khiển di chuyển bảng không xuất hiện, tài liệu có thể không ở dạng xem Bố trí In. Để chuyển sang dạng xem Bố trí In, hãy bấm nút Bố trí In ở dưới cùng bên phải của cửa sổ Word in.

Biểu tượng chỉ báo dạng xem Bố trí In.

Để biết thông tin về việc chỉ xóa một phần của bảng, hãy xem Xóa ô, cột hoặc hàng trong bảng.

Xóa nội dung của bảng

Để xóa thông tin bên trong bảng, hãy chọn phần đó của bảng, rồi nhấn phím Delete. Các hàng và cột vẫn giữ nguyên cùng với mọi định dạng, nhưng tất cả nội dung sẽ biến mất.

Những thao tác khác bạn có thể thực hiện với bảng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×