Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể muốn xóa dạng xem vì dạng xem đó không còn phục vụ mục đích hoặc vì bạn muốn giữ số lượng dạng xem ở mức có thể quản lý. Lưu ý rằng bạn cần mức quyền Chỉnh sửa trở lên để xóa dạng xem.

Lưu ý: Màn hình của bạn có khác với các ví dụ ở đây không? Người quản trị của bạn có thể có bộ trải nghiệm cổ điển trên danh sách hoặc bạn đang sử dụng phiên bản cũ hơn. Nếu vậy, hãy xem mục Tạo, thay đổi hoặc xóa dạng xem của danh sách hoặc thư viện. Nếu bạn là chủ sở hữu danh sách, chủ sở hữu site hoặc người quản trị, hãy xem mục Chuyển đổi trải nghiệm mặc định cho danh sách hoặc thư viện tài liệu từ mới hoặc cổ điển cho các bước đặt trải nghiệm mặc định.

  1. Trong công cụ khởi động Biểu tượng trình khởi động ứng dụng Office 365, bấm SharePoint, định vị và truy nhập site, rồi mở danh sách. Nếu bạn không thể tìm thấy danh sách, hãy bấm vào Cài đặt Biểu tượng Thiết đặt, bấm vào Nội dung Site, rồi mở danh sách.

  2. Trong thanh Lệnh, bấm vào Tùy chọn dạng xem Biểu tượng Tùy chọn Dạng xem Danh sách. Nếu dạng xem hiện tại không phải là dạng xem bạn muốn xóa, hãy bấm vào dạng xem bạn muốn xóa. Sau đó bấm lại vào Tùy chọn dạng xem.

    Nếu tùy chọn Xem Biểu tượng Tùy chọn Dạng xem Danh sách nhìn thấy được, hãy đảm bảo rằng bạn đang không sửa danh sách hoặc chọn bất kỳ mục nào. Ngoài ra, bạn có thể không có quyền. Trong trường hợp đó, hãy liên hệ với người quản SharePoint quan hoặc người sở hữu site hay danh sách.

  3. Bấm vào Chọn Chỉnh sửa dạng xem hiện tại.

  4. Ở đầu hoặc cuối trang Chỉnh sửa Dạng xem, bấm Xóa.

    Lưu ý: Nếu bạn không thấy xóa dưới dạng một tùy chọn thì đây có thể là dạng xem mặc định cho danh sách mà bạn không thể xóa dạng xem. Trước tiên, bạn có thể cần tạo hoặc thay đổi dạng xem khác và đặt dạng xem này làm dạng mặc định.

  5. Khi được nhắc xác nhận, hãy bấm OK.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×