Bạn có thể xem thông tin về chữ ký điện tử hay chứng chỉ được dùng để tạo chữ ký điện tử trong Word, PowerPoint và Excel.

 • Để biết thêm thông tin về việc thêm hoặc loại bỏ chữ ký điện tử, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ chữ ký điện tử.

 • Để biết thông tin chung về việc thêm hoặc loại bỏ bảo vệ khỏi tệp, chẳng hạn như mật khẩu, chỉnh sửa hạn chế và chữ ký số, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ bảo vệ trong tài liệu, sổ làm việc hoặc bản trình bày của bạn.

Lưu ý: Không thể tạo hay loại bỏ chữ ký điện tử trong Microsoft Excel Starter 2010 hoặc Microsoft Word Starter 2010.

Xem chi tiết chữ ký điện tử

 1. Hãy mở tệp chứa chữ ký điện tử bạn muốn xem.

 2. Bấm Tệp > Thông tin > Xem Chữ ký.

 3. Trong danh sách, trên tên chữ ký, bấm mũi tên xuống, rồi bấm Chi tiết Chữ ký.

Hộp thoại Chi tiết Chữ ký

Từ hộp thoại Chi tiết Chữ ký, bạn có thể xác định chữ ký là:

 • Hợp lệ     Chữ ký là chữ ký hiện tại. Chứng chỉ đáng tin cậy và không hết hạn hoặc bị thu hồi.

 • Không hợp lệ     Chứng chỉ bị thu hồi hoặc nội dung đã ký đã bị thay đổi.

 • Lỗi có thể khôi phục     Chữ ký hiện giờ không hợp lệ nhưng bạn có thể làm nó trở nên hợp lệ. Vấn đề có thể là do bạn đang ngoại tuyến, chứng chỉ có thể đã hết hạn hoặc người phát hành chứng chỉ không tin cậy.

 • Chữ ký một phần     Một phần tệp đã được ký.

Xem chi tiết chứng chỉ

Hộp thoại Chi tiết Chữ ký hiển thị thông tin chứng chỉ như tên người ký trong hộp Ký dưới tên và người đã phát hành chứng chỉ.

 1. Mở tệp chứa chứng chỉ bạn muốn xem.

 2. Bấm Tệp > Thông tin > Xem Chữ ký.

  Ngăn Chữ ký với người ký hợp lệ

 3. Trong danh sách, trên tên chữ ký, bấm mũi tên xuống, rồi bấm Chi tiết Chữ ký.

 4. Trong hộp thoại Chi tiết Chữ ký, hãy bấm Xem.

Hộp thoại chứng chỉ

Đầu trang

Xem thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×