Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Đăng Nhập
Hãy đăng nhập để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn.
Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365. Đăng ký ngay >

Ảnh thiết bị Earbuds Surface

Thiết lập Earbuds bề mặt

Đi ngay lập tức. Tìm hiểu cách ghép nối các Earbuds bề mặt của bạn và thiết lập chúng trong ứng dụng Surface Audio.  

Tìm hiểu thêm

Tìmhttps://support.microsoft.com/help/4557596phù hợp

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Khám phá các Earbuds Surface

Lấy các Earbuds Surface out of Case

Sử dụng các Earbuds Surface

Kiểm soát âm nhạc và cuộc gọi màn hình miễn phí. Tìm hiểu xem những thao tác cảm ứng nào cần sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Các Earbuds bề mặt với các ứng dụng Office

Sử dụng Microsoft 365 với Surface Earbuds

Có hiệu quả hơn bằng cách sử dụng các Earbuds Surface và Microsoft 365 với nhau.

Tìm hiểu thêm

Ảnh chụp màn hình của ứng dụng Surface Audio với Surface Earbuds

Quản lý thiết đặt Earbuds Surface

Sử dụng ứng dụng Surface Audio để tùy chỉnh thiết đặt cho các Earbuds bề mặt của bạn.

Tìm hiểu thêm

Giữ các Earbuds và Case

Chăm sóc về Earbuds Surface

Tìm hiểu cách giữ cho các Earbuds bề mặt của bạn được dọn sạch và sounding tốt nhất của họ.

Tìm hiểu thêm

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Làm việc từ xa

Lấy tài nguyên và công cụ để kết nối, làm việc, tìm hiểu và phát từ nhà.

Tìm hiểu thêm

Làm việc trên Surface Book.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Nhận hỗ trợ
Liên hệ với chúng tôi
Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng
Mua Microsoft 365
Xem các gói và giá cả