You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống này trong Microsoft Skype for Business 2016 (Click-to-Run):

 • Người dùng A có một URI SIP bắt đầu bằng một dấu cộng được theo sau là một vài chữ số, được định dạng giống như một URI TEL. Ví dụ, sip:+15555555555@contoso.com.

 • Người dùng cũng có một URI đường khớp với số trong URI SIP. Ví dụ, Tel: + 15555555555.

 • Người dùng B cố gắng gọi URI đường kẻ của người dùng đầu tiên và sau khi kết nối đặt cuộc gọi.

Trong trường hợp này, người dùng B sẽ nghe thấy giai điệu quay lại trong khi cuộc gọi đang chờ đợi. 

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do các điểm tương tự giữa URI SIP và URI đường. Máy khách không thể nâng cao sự kiện nhất định, thực hiện cuộc gọi sẽ được giữ lại trong trạng thái đổ chuông.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy đảm bảo rằng phiên bản máy khách cao hơn 16.0.13029.20200.

Để kích hoạt bản sửa lỗi này, hãy tạo chính sách bằng cách sử dụng một trong các tùy chọn sau đây.

 1. Tạo khóa đăng ký sau đây trên máy tính khách: root: HKEY_LOCAL_MACHINE hoặc HKEY_CURRENT_USER

  Phím: Software\policies\microsoft\office\16.0\lync

  Loại giá trị: DWORD

  Giá trị tên: Enablepaisipcontainedso sánhDữ liệu giá trị: 0x00000001

 2. Tạo mục nhập chính sách máy khách sau đây bằng cách sử dụng Skype for Business PowerShell: $x = New-CsClientPolicyEntry-name "Enablepaisipcontainedso sánh" giá trị "True" Set-CsClientPolicy-Identity "<ClientPolicyName>"-PolicyEntry @ {Add = $x}ghi chú khi cấu hình thông qua mục nhập người dùng phải đăng nhập vào Skype for Business sau khi chính sách đã được áp dụng để nhận được thông tin chính sách mới, rồi đăng xuất và đăng nhập lại để có hiệu lực.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×