Giới thiệu

Theo Nghị định 127/2015, nghệ thuật. 1 và luật nghị định 78/2010, nghệ thuật. 21 Thông tin thanh toán định kỳ VAT (COMUNICAZIONE IVA PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) thông tin phải được truyền điện tử trong Định dạng XML (quý VAT liên lạc "Lipe").

Dynamics AX 2012 R3 hỗ trợ thông tin VAT quý cho ý. Để hỗ trợ thông tin quý VAT Dynamics AX 2012 R3 hotfix được phát hành: #4020795.

Vào ngày 21Stcủa tháng 2018, ý Inland Doanh thu đã công bố thông tin bắt đầu từ quý đầu tiên của 2018 "Lipe" giao tiếp phải được gửi và định dạng này thay thế các Mô hình liên lạc của quý VAT trả lại được chấp thuận với việc cung cấp Ngày 27 tháng 3 2017: kB #4245229.

Bài viết này mô tả các thay đổi trong quý VAT liên lạc "Lipe" trên Dynamics AX 2012 R3 giới thiệu cho mục đích để phù hợp với những thay đổi trong quản lý thuế VAT nếu một công ty áp VAT quản lý và báo cáo theo thuế điểm ngày ("ngày VAT đăng ký"): kB #4511202.

Cho công ty không áp dụng  thuế GTGT quản lý và báo cáo theo ngày điểm thuế ("ngày đăng ký VAT") quý VAT liên lạc "Lipe" báo cáo không thay đổi và dữ liệu báo cáo sẽ được thu thập bởi các giao dịch thuế đăng ngày.

Tổng quan về

Khi một công ty quyết định sử dụng tính năng "ngày VAT đăng ký" để kích hoạt quản lý thuế VAT theo ngày điểm thuế khác với ngày giao dịch đăng, hotfix này phải được cài đặt để hấp thu sự thay đổi trong quản lý VAT trong thông tin VAT quý "Lipe" báo cáo.

Khi "ngày VAT đăng ký"tham số chung sổ cái tham số mẫu là đánh dấu, Hệ thống tạo báo cáo "quý VAT liên lạc" sẽ tính toán số tiền trong báo cáo của các giao dịch thuế dựa trên "ngày VAT đăng ký"trường thay vì thuế giao dịch đăng ngày. Đó là nghĩa ngày đăng ký VAT trường được điền vào cho tất cả các thuế các giao dịch trong thời gian liên quan. Kiểm tra xem có giao dịch thuế trống ngày đăng ký VAT sử dụng giao dịch VAT đăng ký định kỳ nhiệm vụ (KB #4511202).

Thông tin hotfix

Làm thế nào để tải xuống Microsoft Dynamics AX Cập nhật tệp

Bản cập nhật này có sẵn để tải xuống thủ công và cài đặt từ Microsoft Download Center.

Tải xuống bản Cập Nhật cho Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có một trong các sản phẩm được cài đặt để áp dụng hotfix này:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại dịch vụ ứng dụng đối tượng máy chủ (AOS) sau khi bạn áp dụng hotfix.

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Nếu bạn đang gặp sự cố tải xuống, cài đặt hotfix này, hoặc có câu hỏi hỗ trợ kỹ thuật khác, hãy liên hệ với đối tác của bạn hoặc nếu đăng ký kế hoạch hỗ trợ trực tiếp với Microsoft, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và tạo yêu cầu hỗ trợ mới. Để thực hiện việc này, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Bạn cũng có thể liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics qua điện thoại bằng cách sử dụng các liên kết cho quốc gia cụ thể số điện thoại. Để thực hiện việc này, hãy truy cập một web site sau của Microsoft:

Đối tác

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Đợt

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

Trong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh cho cuộc gọi hỗ trợ có thể bị hủy bỏ nếu chuyên hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và sản phẩm liên quan xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho bất kỳ câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các vấn đề không đủ điều kiện cho bản Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×