Chủ đề liên quan
×
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Điều hướng các chương trình và phần mềm mới có thể làm quen một chút. Tìm giải pháp cho các câu hỏi của bạn hoặc tìm hiểu các cách thức mới để sử dụng các công cụ MICROSOFT EDU thông qua các tài nguyên đào tạo của Microsoft.

Nội dung web

Khắc phục sự cố bạn đang gặp phải hoặc tìm hiểu về các cách mới để sử dụng các tính năng Microsoft EDU bằng cách tham khảo nội dung hỗ trợ miễn phí của Microsoft trực tuyến.

Các phiên đào tạo

Đối với những lúc bạn thích hướng dẫn thực hành hơn, hãy tìm các buổi đào tạo trực tiếp hoặc ảo!

Cộng đồng Microsoft

Bạn vẫn còn câu hỏi? Bạn không phải một mình! Tham gia một trong nhiều cộng đồng Microsoft để đặt câu hỏi, chia sẻ thông tin chuyên sâu và nhiều nội dung khác với các giảng viên khác.

Tham gia, theo dõi hoặc tạo các cộng đồng hỗ trợ nội bộ hoặc bên ngoài.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×