Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Theo cam kết liên tục của Microsoft nhằm đảm bảo quyền riêng tư của bạn, Windows Update sẽ cung cấp KB4489219 (1709),  KB4489220 (1803) hoặc KB4499918 (1809) nếu phát hiện một sự cố (dù rất hiếm khi xảy ra) ảnh hưởng đến cách thiết bị của bạn hiển thị màn hình cài đặt về quyền riêng tư. Khách hàng sẽ thấy một tùy chọn để chọn những cài đặt liên quan đến quyền riêng tư trong khi thiết lập thiết bị, đồng thời sẽ được cung cấp thêm thông tin về cách thay đổi những cài đặt đó bất cứ lúc nào bằng cách chuyển đến Bắt đầu > Cài đặt > Quyền riêng tư.

Một phần nhỏ khách hàng bị ảnh hưởng sẽ nhận được bản cập nhật này và sẽ thấy một thông báo cung cấp thông tin bổ sung về những cài đặt về quyền riêng tư bị ảnh hưởng kèm theo hướng dẫn thay đổi cài đặt này theo tùy chọn của khách hàng.  

Những cài đặt về quyền riêng tư sau đây bị ảnh hưởng:

Vị trí: Khách hàng nên xem xét cài đặt về quyền riêng tư Vị trí. Hãy xem nội dung Tìm hiểu thêm về cách thay đổi cài đặt về quyền riêng tư Vị trí.  

Dữ liệu chẩn đoán: Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, cài đặt này đã được cập nhật thành mức cài đặt thấp nhất để bạn thỏa sức điều chỉnh theo nhu cầu của mình. Hãy xem nội dung Tìm hiểu thêm về cách thay đổi cài đặt về quyền riêng tư Dữ liệu chẩn đoán. 

Cải thiện viết và nhập: Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, cài đặt này đã được cập nhật thành mức cài đặt thấp nhất để bạn thỏa sức điều chỉnh theo nhu cầu của mình. Lưu ý rằng cài đặt này chỉ tồn tại trên Windows 10 bản phát hành 1803 trở lên. Hãy xem nội dung Tìm hiểu thêm về cách thay đổi cài đặt về quyền riêng tư Cải thiện viết và nhập. 

Khách hàng có thể xem xét cài đặt về quyền riêng tư bất cứ lúc nào bằng cách chuyển đến Bắt đầu > Cài đặt > Quyền riêng tư.  

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×