Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bài viết này liệt kê các Cập nhật tích lũy đã được phát hành cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2.

Bản cập nhật Tích lũy là tập hợp tích lũy các tệp bao gồm tất cả các hotfix và tính năng quy định đã được phát hành cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2.

Bản cập nhật Tích lũy mới nhất được liệt kê trong bài viết này bao gồm các cập nhật nóng và tính năng theo quy định được phát hành cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, bao gồm các cập nhật nóng và tính năng quy định được phát hành trong các bản cập nhật tích lũy Cập nhật.

Bạn nên luôn cài đặt Bản cập nhật Tích lũy mới nhất.

Thông tin Bổ sung

Bảng sau đây liệt kê các Cập nhật tích lũy đã được phát hành cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2. Bản cập nhật Cập nhật bao gồm các cập nhật nóng áp dụng cho tất cả các quốc gia và một số phiên bản cục bộ.

Giá Cập nhật tích lũy cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Bản cập nhật (bản dựng 52207) được phát hành vào ngày 27 tháng 1 năm 2023 khắc phục lỗ hổng thực thi mã từ xa. Để biết thêm thông tin, hãy xem CVE-2022-41127.

Lưu ý: Microsoft chỉ cung cấp W1 DVD cho phiên bản ngoài hỗ trợ này. Nếu bạn cần triển khai các tệp nền tảng trong môi trường bản địa hóa, bạn nên tham khảo bài đăng sau:

Cách quay lại 'thư mục cập nhật nóng' từ NAV 2015 Bản cập nhật tích lũy 1 - Blog

Microsoft Dynamics 365 Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp môi trường của mình lên phiên bản được hỗ trợ sau này.

Kiến thức
ID Cơ sở

Tiêu đề

Ngày phát hành

Không bản dựng nào.

Bao gồm các phiên bản cục bộ

4058597

Bản cập nhật tích lũy 51 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 1 năm 2018

49751

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4055889

Bản cập nhật tích lũy 50 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 12 năm 2017

49579

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4052192

Bản cập nhật Tích lũy 49 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 11 năm 2017

49431

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4045668

Bản cập nhật tích lũy 48 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 10 năm 2017

49317

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4040568

Bản cập nhật Tích lũy 47 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 9 năm 2017

49153

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4037306

Bản cập nhật tích lũy 46 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 8 năm 2017

48993

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4034489

Bản cập nhật Tích lũy 45 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 7 năm 2017

48825

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4024639

Bản cập nhật Tích lũy 44 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 6, 2017

48616

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4021393

Bản cập nhật tích lũy 43 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 5 năm 2017

48469

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4018440

Bản cập nhật Tích lũy 42 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 4 năm 2017

48311

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4014098

Bản cập nhật tích lũy 41 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 3 năm 2017

48068

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4011766

Bản cập nhật Tích lũy 40 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 2 năm 2017

47881

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3216194

Bản cập nhật tích lũy 39 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 1 năm 2017

47662

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3209074

Bản cập nhật tích lũy 38 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 12 năm 2016

47442

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3202886

Bản cập nhật tích lũy 37 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 11 năm 2016

47259

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3193866

Bản cập nhật tích lũy 36 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 10 năm 2016

47043

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3188238

Bản cập nhật Tích lũy 35 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 9 năm 2016

46774

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3182128

Bản cập nhật Tích lũy 34 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 8 năm 2016

46577

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3172538

Bản cập nhật tích lũy 33 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 7 năm 2016

46296

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3166278

Bản cập nhật Tích lũy 32 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 6 năm 2016

46057

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3157488

Bản cập nhật tích lũy 31 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 5 năm 2016

45822

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3151021

Bản cập nhật tích lũy 30 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 4 năm 2016

45478

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3145852

Bản cập nhật tích lũy 29 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 3 năm 2016

45254

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3138204

Bản cập nhật tích lũy 28 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 2 năm 2016

44970

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3130282

Bản cập nhật tích lũy 27 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 1 năm 2016

44366

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3121033

Bản cập nhật tích lũy 26 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 12 năm 2015

43896

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3106087

Bản cập nhật Tích lũy 25 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 11 năm 2015

43391

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3097766

Bản cập nhật Tích lũy 24 dành cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 10 năm 2015

42950

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3091811

Bản cập nhật tích lũy 23 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 9 năm 2015

42610

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3084775

Bản cập nhật Tích lũy 22 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 8 năm 2015

42221

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3075724

Bản cập nhật Tích lũy 21 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 7 năm 2015

41768

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3069271

Bản cập nhật Tích lũy 20 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 6 năm 2015

41371

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3058010

Bản cập nhật Tích lũy 19 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 5 năm 2015

40941

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3052269

Bản cập nhật tích lũy 18 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 4 năm 2015

40452

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3039826

Bản cập nhật Tích lũy 17 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 3 năm 2015

40076

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3035983

Bản cập nhật tích lũy 16 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 2 năm 2015

39665

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3024898

Bản cập nhật tích lũy 15 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 1 năm 2015

39354

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3020884

Bản cập nhật tích lũy 14 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 12 năm 2014

38801

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3013214

Bản cập nhật tích lũy 13 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 11 năm 2014

38455

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3000199

Bản cập nhật tích lũy 12 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 10 năm 2014

38053

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

2992495

Bản cập nhật tích lũy 11 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 9 năm 2014

37799

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

2984452

Bản cập nhật tích lũy 10 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 8 năm 2014

37563

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

2977473

Bản cập nhật tích lũy 9 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 7 năm 2014

37221

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

2971746

Bản cập nhật tích lũy 8 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 6 năm 2014

36897

AT, AU, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

2964528

Bản cập nhật tích lũy 7 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 5 năm 2014

36703

AT, AU, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

2955941

Bản cập nhật tích lũy 6 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 3 năm 2014

36366

AT, AU, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

2937999

Bản cập nhật tích lũy 5 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 3 năm 2014

36281

AT, AU, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, SE, UK

2930617

Bản cập nhật tích lũy 4 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 2 năm 2014

36078

AU, DE, DK, FR, IT, NA, NL, NZ, SE, UK

2918538

Bản cập nhật tích lũy 3 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 1 năm 2014

36035

AU, DE, DK, FR, IT, NA, NL, NZ, SE, UK

2913982

Bản cập nhật tích lũy 2 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 12 năm 2013

35800

AU, DE, DK, FR, IT, NA, NL, NZ, SE, UK

2901573

Bản cập nhật tích lũy 1 cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Tháng 11 năm 2013

35701

AU, DE, DK, FR, IT, NA, NL, NZ, SE, UK

Để biết danh sách tất cả các hotfix được bao gồm trong bản cập nhật Cập nhật tích lũy cho Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, hãy xem các trang CustomerSource và PartnerSource sau đây:

CustomerSource

PartnerSource

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×