Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bài viết này mô tả gói cập nhật nền tảng chống phần mềm độc hại cho các máy khách sau:

  • Máy khách Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager endpoint Protection Gói Dịch vụ 1 (SP1)

  • Máy khách Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection Gói Dịch vụ 2 (SP2)

  • Máy khách Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010

  • Trung tâm Hệ thống Configuration Manager, nhánh hiện tại

Thông tin cập nhật

Bản cập nhật nền tảng chống phần mềm độc hại đã sửa đổi này chứa các bản sửa lỗi và cải tiến có trong bản cập nhật sau:

3188693 Bản cập nhật nền tảng chống phần mềm độc hại tháng 9 năm 2016 cho máy khách Endpoint Protection
Ngoài ra, bản cập nhật đã sửa đổi này có cải tiến sau:

  • Cải thiện ghi nhật ký để chẩn đoán sự cố cài đặt


Microsoft thường xuyên phát hành các bản cập nhật nền tảng chống phần mềm độc hại để đảm bảo tính nhất quán trong bảo vệ, hiệu suất, tính mạnh mẽ và khả năng sử dụng trong môi trường phần mềm độc hại liên tục thay đổi. Gói cập nhật này là ngày tháng 10 năm 2016.

Lưu ý System Center Configuration Manager môi trường Gói Dịch vụ 2 2007 quản lý Forefront Endpoint Protection 2010 sẽ cần có bản cập nhật tương thích sau:

3196190 Bản cập nhật sẵn dùng cho Endpoint Protection trong System Center Configuration Manager 2007 SP2

Cách nhận bản cập nhật này

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update.

Cập nhật Microsoft

Các bản cập nhật nền tảng chống phần mềm độc hại cho máy khách System Center 2012 R2 Configuration Manager 2012, máy khách System Center 2012 Configuration Manager và máy khách Forefront Endpoint Protection 2010 có sẵn từ Microsoft Update.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế các bản cập nhật sau:

3188693 Bản cập nhật nền tảng chống phần mềm độc hại tháng 9 năm 2016 cho máy khách Endpoint Protection

Thông tin phiên bản

Bản cập nhật này đưa phiên bản máy khách chống phần mềm độc hại lên phiên bản 4.10.207.0. Để tìm thông tin phiên bản, hãy bấm Giới thiệu trên menu Trợ giúp của giao diện người dùng khách Endpoint Protection.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm ra sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab Múi giờ trong mục Ngày và Giờ trong Panel điều khiển.

Forefront Endpoint Protection

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Compappscontent.dll

4.10.207.0

47,560

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:25

x86

Epplauncher.exe

4.10.207.0

323,904

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:24

x86

Eppmanifest.dll

4.10.207.0

174,800

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:54

x86

Setup.ini

Không áp dụng

65

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

05:03

Không áp dụng

Setupres.dll

4.10.207.0

9,376

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:24

x86

Dw20shared.msi

Không áp dụng

2,081,792

Ngày 21 tháng 4 năm 2016

23:19

Không áp dụng

Epp.msi

Không áp dụng

9,785,344

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

04:23

Không áp dụng

Eppmanageddefender.msi

Không áp dụng

1,617,920

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

04:23

Không áp dụng

Eppmanagement.msi

Không áp dụng

1,138,688

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

04:23

Không áp dụng

Eppprepinstall.msi

Không áp dụng

307,200

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

04:23

Không áp dụng

Fepclient.msi

Không áp dụng

1,044,480

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

04:22

Không áp dụng

Setup.exe

4.10.207.0

1,129,712

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

04:08

x64

Sqmapi.dll

6.1.7600.16385

241,984

Ngày 21 tháng 4 năm 2016

23:19

x64

Windows6.0-kb981889-v2.msu

Không áp dụng

1,909,720

Ngày 21 tháng 4 năm 2016

23:19

Không áp dụng

Windows6.1-kb981889.msu

Không áp dụng

1,318,677

Ngày 21 tháng 4 năm 2016

23:19

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

152,467

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

48,800

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:39

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

152,467

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

46,752

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:43

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

145,214

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

52,896

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:41

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

152,467

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

55,968

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:47

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

152,467

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

44,704

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:48

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

141,174

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

49,312

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:47

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

152,467

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

48,288

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:42

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

184,439

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

49,824

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:47

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

152,467

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

49,824

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:43

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

170,263

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

48,288

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:44

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

329,200

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

32,928

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:39

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

1,044,313

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

30,880

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:46

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

152,467

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

46,752

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:45

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

127,772

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

48,800

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:42

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

158,547

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

51,360

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:40

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

173,545

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

47,776

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:45

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

176,183

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

48,800

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:39

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

159,902

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

59,040

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:45

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

191,109

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

49,312

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:46

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

280,947

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

46,752

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:43

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

152,467

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

45,216

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:40

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

153,418

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

48,288

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:46

Không áp dụng

Dw20shared.msi

Không áp dụng

1,850,368

Ngày 21 tháng 4 năm 2016

23:19

Không áp dụng

Epp.msi

Không áp dụng

8,200,192

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

04:02

Không áp dụng

Eppmanageddefender.msi

Không áp dụng

1,323,008

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

04:02

Không áp dụng

Eppmanagement.msi

Không áp dụng

962,560

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

04:02

Không áp dụng

Eppprepinstall.msi

Không áp dụng

303,104

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

04:02

Không áp dụng

Fepclient.msi

Không áp dụng

872,448

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

04:01

Không áp dụng

Setup.exe

4.10.207.0

847,672

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:46

x86

Sqmapi.dll

6.1.7600.16385

196,416

Ngày 21 tháng 4 năm 2016

23:19

x86

Windows6.0-kb981889-v2.msu

Không áp dụng

1,241,780

Ngày 21 tháng 4 năm 2016

23:19

Không áp dụng

Windows6.1-kb981889.msu

Không áp dụng

907,883

Ngày 21 tháng 4 năm 2016

23:19

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

263,355

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

25,248

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:46

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

266,912

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

25,248

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:43

Không áp dụng

System Center Endpoint Protection

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Compappscontent.dll

4.10.207.0

46,464

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:24

x86

Epplauncher.exe

4.10.207.0

323,904

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:24

x86

Eppmanifest.dll

4.10.207.0

174,800

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:54

x86

Setup.ini

Không áp dụng

65

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

05:03

Không áp dụng

Setupres.dll

4.10.207.0

9,376

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:24

x86

Dw20shared.msi

Không áp dụng

2,081,792

Ngày 21 tháng 4 năm 2016

23:19

Không áp dụng

Epp.msi

Không áp dụng

9,785,344

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

04:23

Không áp dụng

Eppmanageddefender.msi

Không áp dụng

1,617,920

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

04:23

Không áp dụng

Eppmanagement.msi

Không áp dụng

1,138,688

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

04:23

Không áp dụng

Eppprepinstall.msi

Không áp dụng

307,200

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

04:23

Không áp dụng

Fepclient.msi

Không áp dụng

1,044,480

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

04:22

Không áp dụng

Setup.exe

4.10.207.0

1,129,712

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

04:08

x64

Sqmapi.dll

6.1.7600.16385

241,984

Ngày 21 tháng 4 năm 2016

23:19

x64

Windows6.0-kb981889-v2.msu

Không áp dụng

1,909,720

Ngày 21 tháng 4 năm 2016

23:19

Không áp dụng

Windows6.1-kb981889.msu

Không áp dụng

1,318,677

Ngày 21 tháng 4 năm 2016

23:19

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

39,710

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

48,800

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:39

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

42,853

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

46,752

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:43

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

38,091

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

52,896

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:41

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

38,265

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

55,968

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:47

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

40,446

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

44,704

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:48

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

39,602

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

49,312

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:47

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

39,353

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

48,288

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:42

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

38,808

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

49,824

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:47

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

35,023

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

49,824

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:43

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

37,411

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

48,288

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:44

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

47,844

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

32,928

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:39

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

58,530

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

30,880

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:46

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

33,562

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

46,752

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:45

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

41,907

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

48,800

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:42

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

40,309

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

51,360

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:40

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

39,889

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

47,776

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:45

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

35,684

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

48,800

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:39

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

40,446

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

59,040

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:45

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

35,433

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

49,312

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:46

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

44,129

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

46,752

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:43

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

38,311

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

45,216

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:40

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

34,084

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

48,288

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:46

Không áp dụng

Dw20shared.msi

Không áp dụng

1,850,368

Ngày 21 tháng 4 năm 2016

23:19

Không áp dụng

Epp.msi

Không áp dụng

8,200,192

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

04:02

Không áp dụng

Eppmanageddefender.msi

Không áp dụng

1,323,008

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

04:02

Không áp dụng

Eppmanagement.msi

Không áp dụng

962,560

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

04:02

Không áp dụng

Eppprepinstall.msi

Không áp dụng

303,104

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

04:02

Không áp dụng

Fepclient.msi

Không áp dụng

872,448

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

04:01

Không áp dụng

Setup.exe

4.10.207.0

847,672

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:46

x86

Sqmapi.dll

6.1.7600.16385

196,416

Ngày 21 tháng 4 năm 2016

23:19

x86

Windows6.0-kb981889-v2.msu

Không áp dụng

1,241,780

Ngày 21 tháng 4 năm 2016

23:19

Không áp dụng

Windows6.1-kb981889.msu

Không áp dụng

907,883

Ngày 21 tháng 4 năm 2016

23:19

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

40,361

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

25,248

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:46

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

42,688

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

25,248

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

03:43

Không áp dụng

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×