Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn có tài nguyên cụm chia sẻ ổ đĩa (CSV) được cấu hình trên cụm chuyển đổi dự phòng dựa trên Windows Server 2012 R2.

  • Bạn tạo bản sao lưu lượng CSV.
    Lưu ý Volume Shadow Copy Service (VSS) ảnh đĩa CSV được tích lũy bởi nhà cung cấp Volsnap.

  • Dịch vụ cụm cố gắng hiển thị ổ CSV trực tuyến và truy vấn dịch vụ cho ảnh chụp nhanh hoạt động do nhà cung cấp Volsnap duy trì.

Trong trường hợp này, Dịch vụ cụm mất nhiều thời gian hơn dự kiến để hiển thị phần CSV trực tuyến.

Lưu ý Giá trị thời gian chờ mang ổ CSV trực tuyến là 3 phút. Nếu dịch vụ cụm có hơn 3 phút để hiển thị phần trực tuyến, hoạt động không thành công.

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 2903939. Để biết thêm thông tin về cách tải gói cập nhật rollup này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2903939 Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 bản Cập Nhật: tháng 12 năm 2013
Bản Cập Nhật giới thiệu các hai cấu hình mới chính sách sau:

  • Ảnh chụp khác khu vực được giới hạn đến 20% kích thước ổ đĩa lên tối đa 1 Tera Byte (TB).

  • Thời gian phục vụ ảnh chụp tối đa là 7 ngày. Ảnh cũ sẽ bị xóa tự động dịch vụ cụm.


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×