Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Triệu chứng

Ngay cả sau khi bạn kích hoạt tính năng thông báo đẩy cho Skype dành cho doanh nghiệp cho iOS khách trong Skype Microsoft cho môi trường doanh nghiệp Server 2015, người dùng Skype dành cho doanh nghiệp cho iOS vẫn không thể nhận được thông báo.

Nguyên nhân

Kênh sự kiện IOS không đáp ứng yêu cầu của Skype dành cho doanh nghiệp cho iOS khi chính sự kiện, yêu cầu chữ.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ ngày 2018 6.0.9319.516 cho Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015, máy chủ cấu phần Web.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×