Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Dấu hiệu

Giả sử bạn có trang tính Excel 2010 có thuộc tính Sheet.EnableFormatConditionsCalculation bị vô hiệu hóa. Khi bạn thay đổi một ô sử dụng định dạng có điều kiện trong trang tính, định dạng có điều kiện không được áp dụng ngay cho ô đó.

Giải pháp

Để giải quyết sự cố này, hãy áp dụng bản cập nhật nóng sau đây:

2597142 Mô tả gói cập nhật nóng Excel 2010 (x86 Excel-x-none.msp, x64 Excel-x-none.msp): 28/02/2012

Thông tin khóa đăng ký

Quan trọng Mục, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước cho bạn biết cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, các vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không chính xác. Do đó, hãy đảm bảo rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để tăng thêm khả năng bảo vệ, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows
Sau khi bạn cài đặt gói cập nhật nóng, hãy làm theo các bước sau để bật hotfix:

  1. Bấm vào Bắt đầu, bấm vào Chạy, nhập regedit trong hộp Mở, rồi bấm ok.

  2. Định vị, rồi chọn khóa đăng ký phụ sau:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel\Options

  3. Trên menu Chỉnh sửa, trỏ đến Mới, rồi bấm vào Giá trị DWORD (32 bit).

  4. Nhập IgnoreEnableFormatConditionsCalculationOnLoad, rồi nhấn ENTER.

  5. Trong ngăn Chi tiết, bấm chuột phải vào IgnoreEnableFormatConditionsCalculationOnLoad, rồi bấm vào Sửa đổi.

  6. Trong hộp Dữ liệu giá trị, nhập 1, rồi bấm OK.

  7. Thoát khỏi Trình soạn thảo Sổ đăng ký.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×