Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Danh sách các dịch vụ hỗ trợ

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của Microsoft Dynamics có thể được sử dụng trong trường hợp đó các điều kiện sau là đúng:

  • Hiện tượng cụ thể đang gặp phải khi bạn đang sử dụng sản phẩm của Microsoft Dynamics.

  • Đó là lý do hợp lý rằng sự cố do sản phẩm của Microsoft.

Hỗ trợ dịch vụ hỗ trợ phản ứng tập trung vào các vấn đề cụ thể, thông báo lỗi hoặc tính năng không hoạt động như dự định. Sự cố được định nghĩa là một vấn đề duy nhất hỗ trợ và cố gắng hợp lý cần thiết để khắc phục. Vấn đề duy nhất hỗ trợ là một vấn đề không thể được chia thành các vấn đề phụ. Nếu sự cố bao gồm các vấn đề phụ, một trong những vấn đề này sẽ được coi là một sự cố riêng biệt. Hỗ trợ dịch vụ không được sử dụng để tư vấn chung và hướng dẫn.

Khách hàng, bạn có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để bảo vệ tính toàn vẹn và bảo mật của phần mềm và dữ liệu của bạn. Bạn cũng có trách nhiệm xây dựng lại các tập tin bị mất hoặc thay đổi do lỗi phần mềm.

Danh sách các dịch vụ tư vấn

Giờ tư vấn đối tác được sử dụng để yêu cầu dịch vụ tư vấn cung cấp hướng dẫn vượt xa nhu cầu hỗ trợ khi gặp sự cố. Trường hợp dịch vụ tư vấn thông thường tập trung vào các đề xuất hoặc thực tiễn tốt nhất được sử dụng để giải quyết tình huống làm thế nào để tận dụng các công nghệ và sản phẩm của Microsoft. Điều này có thể bao gồm hướng dẫn di chuyển, triển khai, phát triển, tối ưu hóa, thiết kế và triển khai, giải pháp, tình huống và cấu trúc.

Dịch vụ tư vấn cũng có thể bao gồm điều chỉnh hiệu năng và sửa chữa dữ liệu cho các trường hợp không được xác định bởi Microsoft như là một vấn đề sản phẩm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×