Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn cài đặt bản Cập Nhật cho Microsoft Lync 2013 được phát hành ngày 8 tháng 8 năm 2013 trên máy tính đang chạy Windows.

  • Bạn đang chạy phần mềm đọc màn hình trên máy tính.

  • Bạn khởi động ứng dụng hoặc màn hình phiên chia sẻ bằng cách sử dụng Lync 2013.

Trong trường hợp này, phần mềm đọc màn hình không thể đọc to phím bị người dùng cục bộ bàn phím trong phiên.

Lưu ý Khi sự cố này xảy ra, đọc màn hình sẽ hoạt động nếu bạn khởi động lại.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì một giới hạn trong Windows.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, bạn phải đặt giá trị đăng ký giá DisableMouseConflictReduction 1 trong đường dẫn đăng ký sau:HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Lync

Thông tin

Để biết thêm thông tin về bản Cập Nhật cho Microsoft Lync 2013 ngày 8 tháng 10 năm 2013, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Mô tả bản Cập Nhật Lync 2013 15.0.4535.1510 2825630 : ngày 8 tháng 8 năm 2013

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×