Đồ chứa Windows Server cho tháng mười 2020

Ngày Phát hành:

Phiên bản:

13/10/2020

Bộ chứa Windows Server


mới Quan trọng Ghi chú phát hành đang thay đổi! Để tìm hiểu về URL mới, các bản cập nhật siêu dữ liệu và nhiều nội dung khác, hãy xem mục mục tiếp theo cho ghi chú phát hành của Windows.

Bộ chứa Microsoft Windows Server

Là một phần của dịch vụ hàng tháng, chúng tôi phát hành hình ảnh bộ chứa cập nhật của HĐH Windows Server Base. Với những bản cập nhật này, bạn có thể tự động hóa việc dựng hình ảnh bộ chứa được cập nhật hoặc cập nhật theo cách thủ công bằng cách tải phiên bản mới nhất. Bộ chứa Windows Server không có ngăn xếp phục vụ vàkhông hỗ trợ các bản Cập Nhật diễn ra như Windows Server hoặc Windows client. vì vậy, hàng tháng, chúng tôi xây dựng lại Windows Server Base máy chủ cơ sở dữ liệu với các bản Cập Nhật và phát hành các hình ảnh container đã cập nhật.

Để biết thêm thông tin về cách thức cập nhật tốt nhất, vui lòng tham khảo Cập nhật bộ chứa Windows Server.

Hình ảnh bộ chứa sẵn dùng

Bộ chứa 

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc

Tiếng

Windows Server, phiên bản 2004 máy chủ Core container

19041,572

Tích lũy KB 4579311  

SSU KB 4577266 

x64

vi-vn

Windows Server, phiên bản 2004 máy chủ Nano container

19041,572

Tích lũy KB 4579311  

SSU KB 4577266 

x64

vi-vn

Windows Server, phiên bản 2004 Windows container

19041,572

Tích lũy KB 4579311  

SSU KB 4577266 

x64

vi-vn

Bộ chứa 

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc

Tiếng

Windows Server, phiên bản 1909 máy chủ Core container

18362,1139

Tích lũy KB 4577671  

SSU KB 4577670 

x64

vi-vn

Windows Server, phiên bản 1909 máy chủ Nano container

18362,1139

Tích lũy KB 4577671  

SSU KB 4577670 

x64

vi-vn

Windows Server, phiên bản 1909 Windows container

18362,1139

Tích lũy KB 4577671  

SSU KB 4577670 

x64

vi-vn

Bộ chứa 

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc 

Tiếng

Windows Server, phiên bản 1903 máy chủ Core container

18362,1139

Tích lũy KB 4577671  

SSU KB 4577670 

x64

vi-vn

Windows Server, phiên bản 1903 máy chủ Nano container

18362,1139

Tích lũy KB 4577671  

SSU KB 4577670 

x64

vi-vn

Windows Server, phiên bản 1903 Windows container

18362,1139

Tích lũy KB 4577671  

SSU KB 4577670 

x64

vi-vn

Bộ chứa 

Phiên bản 

KB

Kiến trúc 

Tiếng

Windows Server, phiên bản 1809 máy chủ Core container

17763,1518

Tích lũy KB 4577668 

SSU KB 4577667 

x64

vi-vn

Windows Server, phiên bản 1809 máy chủ Nano container

17763,1518

Tích lũy KB 4577668 

SSU KB 4577667 

x64

vi-vn

Windows Server, phiên bản 1809 Windows container

17763,1518

Tích lũy KB 4577668 

SSU KB 4577667 

x64

vi-vn

Windows 10 phiên bản 1809 IoT Core container

17763,1518

Tích lũy KB 4577668 

SSU KB 4577667 

x64

vi-vn

Windows 10 phiên bản 1809 IoT Core container

17763,1518

Tích lũy KB 4577668 

SSU KB 4577667 

ẠNG

vi-vn

Windows Server, phiên bản 1809 máy chủ Nano container

17763,1518

Tích lũy KB 4577668 

SSU KB 4577667 

ẠNG

vi-vn

Bộ chứa 

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc 

Tiếng

Windows Server 2016 máy chủ Core container

14393,3986

Tích lũy KB 4580346 

SSU KB 4576750 

x64

CS-cz, de-de, en-US, es-ES, fr-FR, hu-hu, It-It, Ja-jp, ko-kr, NL-nl, pl-pl, Interface pt-PT, Ru-Ru, sv-se, tr-tr, zh-CN, zh-TW

Để biết thông tin về dịch vụ khách hàng cho Khung công việc, vui lòng tham khảo tài liệu sau.

Sự cố đã biết

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×