Kích thước khối Windows/Linux

 • Khi chọn kích thước khối, cố gắng chọn rowsPerRead mang lại ~ 10M phần tử trong khối, hoặc thậm chí thấp hơn

  • Với 20 cột, rowsPerRead = 500e3

  • Với 1000 cols, rowsPerRead = 1000

 • Điều này thường cho một kích thước khối mà bạn có thể xử lý nhiều khối cho đọc

 • Sử dụng blocksPerRead > 1

  • Giá trị chính xác phụ thuộc vào bao nhiêu RAM có sẵn

  • Thường có nhiều khối trong bộ nhớ đồng thời cải thiện hiệu suất

 • Thật dễ dàng để tăng blocksPerRead, nhưng để lại khối, vì vậy thông bên có khối nhỏ hơn

 • Nếu bạn sử dụng rxSplit() hoặc rxDataStep() để tạo mẫu, ví dụ như đào tạo/xác nhận, sau đó sử dụng rxDataStep() để chặn lại theo nguyên bản

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×