Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn tích hợp Video Interop Server (VIS) với Cisco Unified giao tiếp quản lý (CUCM) trong Skype Microsoft cho môi trường doanh nghiệp máy chủ năm 2015.

  • Bạn sử dụng một Cisco teleconferencing hệ thống (VTC) điểm cuối, chẳng hạn như SX20 gọi Skype dành cho khách hàng doanh nghiệp.

  • Cuộc gọi âm thanh/Video được thiết lập giữa máy khách và điểm cuối.

Trong trường hợp này, sau khi một số giây khi Skype dành cho khách hàng doanh nghiệp thực hiện một số điều khiển cuộc gọi giữa như bấm dừng video của tôi hoặc khởi động video của tôi, hoặc cả hai tùy chọn cuộc gọi bị loại bỏ.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do mộtfter Skype dành cho khách hàng doanh nghiệp trả lời cuộc gọi đến từ Cisco VTC điểm cuối, VIS tiếp tục gửi yêu cầu mời Cisco VTC hoặc CUCM mọi thứ hai. Tuy nhiên, điểm cuối Cisco VTC bắt đầu trả lời 503 Dịch vụ không khả dụng từ mời 24 trở đi. Do đó, VIS giảm cả chân cuộc gọi khi thao tác điều khiển cuộc gọi giữa Skype dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ ngày 2017 6.0.9319.510 cho Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015, thành phần cốt lõi.

Miễn trừ trách nhiệm thông tin của bên thứ ba

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×