Triệu chứng

Giả sử rằng bạn sử dụng Microsoft Visio 2013 vẽ điều khiển ứng dụng. Khi bạn cố gắng lưu bản vẽ ở định dạng tệp .vsd, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Không tìm thấy tệp

Lưu ý Tệp vẫn được lưu khi ứng dụng tạo ra lỗi này. Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng mở tệp bằng cách sử dụng cùng một ứng dụng, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Lỗi HRESULT E_FAIL đã được trả về từ một cuộc gọi đến một cấu phần COM

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, đảm bảo rằng loại tệp mà bạn tạo ra (.vsd hoặc .vsdx) là cùng một Visio vẽ điều khiển lưu (.vsd hoặc .vsdx).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×