Điều khoản trong thoả thuận cấp phép phần mềm của Microsoft

  • Ngày thời hạn thoả thuận cấp phép phần mềm của Microsoft cho Microsoft .NET Framework 4.6.2 trước là ngày 29, 2016 hoặc ngày phát hành thương mại của phần mềm nào đến trước.

Thông tin

Để biết thêm thông tin về Microsoft .NET Framework 4.6.2 Preview, hãy xem mới trong .NET Framework 4.6.2 Preview?

Áp dụng cho

  • Windows Server 2016

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows Server 2012

  • Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1 (SP1)

  • Windows 10

  • Windows 8.1

  • Windows 7 SP1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×