Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Skype Microsoft để triển khai máy chủ doanh nghiệp kết hợp với chỗ khu vực chuyển điện thoại mạng (PSTN) kết nối, khi Skype Microsoft cho kinh doanh trực tuyến người dùng thực hiện cuộc gọi PSTN đi, quy tắc dịch thân chỗ đi ưu tiên hơn người dùng dòng URI trong tình huống sau đây trong Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015:

  • Quy tắc dịch số điện thoại được xác định trong cấu hình chính tại chỗ.

  • CallerIDSubstitue của Skype dành cho doanh nghiệp trực tuyến của người dùng CallerIdPolicy được đặt cho người dùng dòng URI.

Tất cả các trường hợp khác, ghi đè không xảy ra và số gọi đến nào được xác định bởi CallerIDSubstitue.

Cách nhận bản cập nhật này

Để áp dụng bản cập nhật này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ tháng 2018 6.0.9319.514 cho Skype Business Server 2015, máy chủ ngoại vi và máy chủ Edge.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×