Giới thiệu về bản cập nhật này

Bản cập nhật này cung cấp một bổ sung ả năng quản lý điều khiển ActiveX cũ chặn trong Internet Explorer 11, Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9 và Windows Internet Explorer 8.

Thông tin

Đây là một khoá đăng ký bổ sung cho doanh nghiệp cũ điều khiển ActiveX chặn tính năngquản lý tốt hơn. Thiết đặt này xác định xem điều khiển ActiveX cũ chặn thông báo hiển thị nút Cập Nhật . Nút này hướng dẫn người dùng để Cập Nhật cụ thể không Cập Nhật điều khiển ActiveX trong Internet Explorer.

Cài đặt

Cài đặt đăng ký

Loại bỏ bản Cập Nhật nút điều khiển ActiveX cũ chặn thông báo cho Internet Explorer

Chạy các lệnh sau từ dấu nhắc lệnh nâng cao:

reg add "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\VersionManager" UpdateEnabled/v/t REG_DWORD/f/d 0
Lưu ý Nếu bạn tạo mục đăng ký UpdateEnabled một giá bằng cách sử dụng lệnh này đặt thành 0, nút Cập Nhật bị xoá. Nếu bạn không tạo mục đăng ký này (mặc định) hoặc đặt giá trị thành 1, nút Cập Nhật sẽ được hiển thị.

Thiết đặt này áp dụng Cập Nhật bảo mật tích luỹ ngày dành cho Internet Explorer (MS14-051) hoặc các bản Cập Nhật. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2991000 Cập Nhật để ngăn chặn điều khiển ActiveX cũ trong Internet Explorer

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×