Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này là để giải quyết sự cố đã biết đối với ảnh vùng chứa trong bản phát hành cập nhật bảo mật ngày 11 tháng 2 năm 2020. Để biết thêm thông tin về sự cố đã biết và cách giải quyết, vui lòng xem KB4542617.

Cách tải bản cập nhật này

Bạn có thể sử dụng lệnh kéo bằng thẻ nổi thông thường của mình và thẻ sẽ kéo ảnh vùng chưa đối với bản phát hành này. Sau khi ảnh vùng chưa được lên lịch tiếp theo phát hành, bạn có thể sử dụng lệnh sau (bạn sẽ cần điều chỉnh Ảnh hệ điều hành nền tảng Windows Server). Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng vùng chứa Windows Server Core: 
docker kéo mcr.microsoft.com/windows/servercore:10.0.14393.3506

Lưu ý Chúng tôi khuyên bạn chỉ thay đổi thẻ kéo của mình hoặc tính năng tự động hóa nếu bạn gặp phải các sự cố yêu cầu thay đổi đó.

 

Kênh Phát hành

Khả dụng

Bước Tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không

Đây là bản phát hành chỉ cho ảnh vùng chứa. Sẽ không có bất kỳ phiên bản nào của bản cập nhật này trên bất cứ kênh phát hành nào khác.

Danh mục Microsoft Update

Không

Đây là bản phát hành chỉ cho ảnh vùng chứa. Sẽ không có bất kỳ phiên bản nào của bản cập nhật này trên bất cứ kênh phát hành nào khác.

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS)

Không

Đây là bản phát hành chỉ cho ảnh vùng chứa. Sẽ không có bất kỳ phiên bản nào của bản cập nhật này trên bất cứ kênh phát hành nào khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×