Thông báo

Bản cập nhật này đã được superceded bởi các bản cập nhật mới sau:

10 tháng 4 năm 2018-KB4093108 (Cập Nhật bảo mật chỉ)
10 tháng 4 năm 2018-KB4093118 (Cập nhật hàng tháng)

Tóm tắt

Bản cập nhật này giải quyết một nâng cao đặc quyền lỗ hổng trong lõi Windows phiên bản 64-Bit (x 64) Windows. Lỗ hổng này được ghi lại trong CVE-2018-1038. Người dùng phải áp dụng bản cập nhật này hoàn toàn được bảo vệ chống lại lỗ hổng này nếu máy tính của mình được Cập Nhật vào hoặc sau ngày 2018 bằng cách áp dụng bất kỳ bản Cập Nhật.

Bài viết KB

Tiêu đề

4056897

Tháng 3, 2018-KB4056897 (Cập Nhật bảo mật chỉ)

4056894

Tháng 4, 2018-KB4056894 (Cập nhật hàng tháng)

4073578

Trạng thái Unbootable AMD thiết bị trong Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

4057400

Ngày 19 tháng 1 năm 2018-KB4057400 (xem trước khi cập nhật hàng tháng)

4074598

Ngày 13 tháng 2 năm 2018-KB4074598 (Cập nhật hàng tháng)

4074587

Ngày 13 tháng 2 năm 2018-KB4074587 (Cập Nhật bảo mật chỉ)

4075211

Ngày 22 tháng 2 năm 2018-KB4075211 (xem trước khi cập nhật hàng tháng)

4088875

Ngày 13 tháng 3 năm 2018-KB4088875 (Cập nhật hàng tháng)

4088878

Ngày 13 tháng 3 năm 2018-KB4088878 (Cập Nhật bảo mật chỉ)

4088881

23 tháng 3 năm 2018-KB4088881 (xem trước khi cập nhật hàng tháng)

 

Lưu ý:

  • Bản Cập Nhật bảo mật này đã được cập nhật ngày 5 tháng 4 năm 2018 đến địa chỉ các vấn đề ứng dụng trong phiên bản gốc của bản Cập Nhật.

  • Áp dụng quy tắc đã được mở rộng cho các bản cập nhật này. Do đó, bản cập nhật này sẽ được cung cấp thông qua Windows Update và Windows Server Update Service (WSUS) nếu bất kỳ bản Cập Nhật bảo mật chỉ (SO) được liệt kê trong bảng trên được áp dụng.

  • Không có thay đổi chức năng cụ thể đã cập nhật bảo mật này. Do đó, không có hành động bổ sung cần thiết khi bản cập nhật này đã được áp dụng.

Sự cố đã biết

Microsoft không biết bất kỳ vấn đề ảnh hưởng đến các bản cập nhật này hiện nay.

Cách nhận bản cập nhật này

Bản cập nhật này có thể được tải xuống và cài đặt từ Windows Update.

Bản cập nhật này có sẵn để cài đặt thông qua WSUS.

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phần Danh mục Microsoft Update trang web.  

Tham khảo

Tìm hiểu về các thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×