Triệu chứng

Giả sử rằng bạn có một đầu đọc thẻ thông minh cài đặt trong máy tính Windows 8 hoặc Windows Server 2012. Bạn lắp thẻ thông minh vào đọc và sau đó bạn chạy ứng dụng cố gắng để kiểm tra xem thẻ PIN. Trong trường hợp này, ứng dụng bất ngờ thoát.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 2862768. Để biết thêm thông tin về cách tải gói cập nhật rollup này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2862768 Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012 bản Cập Nhật: tháng 8 năm 2013

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×